Entrepriseret

Entrepriseret

Hos WTC advokaterne er vi specialiserede i rådgivning inden for entrepriseret, og vi forstår vigtigheden af en gennemarbejdet entreprisekontrakt for aftaleparterne.

Vi har endvidere stor erfaring med førelse af sager for den særlige domstol for byggesager – Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg – og hjælper derfor gerne, hvis det er nødvendigt at gennemføre en voldgiftssag.

Entreprisekontrakten

En entreprisekontrakt henviser ofte til et udfyldende regelsæt som AB 18, ABT 18, ABR 18 og AB-forbruger. Det er afgørende, at begge parter er bekendt med disse regler, og hos WTC advokaterne guider vi vores klienter gennem betydningen af regelsættene og sikrer forståelse.

Vores advokater med speciale i entrepriseret står klar til at hjælpe med at udarbejde eller gennemgå din entreprisekontrakt. Vi sikrer, at dine rettigheder og interesser er beskyttet i kontrakten, herunder om der er eller bliver stillet de nødvendige garantier og vilkår.

Løbende juridisk rådgivning

Når samarbejdet mellem parterne udfordres, kan vores erfarne advokater fungere som juridiske rådgivere og/eller som sparringspartnere og sikre, at du er klar over dine kontraktlige muligheder. Ved løsning af tvister om arbejdets kvalitet skal der oftest gennemføres syn- og skøn, som vi også har stor erfaring i.

Entreprenørgaranti

Entreprenørgarantier er også en central del af entreprisekontrakter. Vores advokater hjælper med at sikre, at entreprenøren opfylder sine forpligtelser, og at du som klient er godt rustet til at håndtere eventuelle udfordringer. Vi kan blandt andet hjælpe med gennemførelse af en sagkyndig beslutning om udbetaling under garantien, der er en særlig mulighed i entrepriseretten.

Voldgiftssager

Hvis ikke det kan lykkedes at forlige en entreprisesag – hvilket ofte er den bedste løsning for begge parter – kan vi hjælpe med at føre sagen for Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg, der er et særligt institut, der afgører byggesager, eller ved de almindelige domstole. Vores advokater har ført mange entreprisesager for både Voldgiftsretten og domstolene og rådgiver derfor med stor praktisk erfaring om gennemførelse af din voldgiftssag.

Vi kan også hjælpe med en række andre entrepriseretlige spørgsmål ud over de ovenfor nævnte. Kontakte os, hvis du har brug for entrepriseretlig rådgivning.

Husk, din retshjælpsforsikring kan dække visse typer af entrepriseretlige sager. Det er værd at undersøge dine muligheder.

Har du spørgsmål eller brug for bistand, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokat