Entrepriseret

Entrepriseret

Hos WTC advokaterne er vi specialiserede i rådgivning inden for entrepriseretten, og vi ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne.

Vi udarbejder derfor gerne entreprisekontrakten eller gennemgår denne med en tættekam for at sikre vores klients retsstilling bedst muligt, herunder om der er stillet de krævede garantier.

En entreprisekontrakt vil ofte henvise til et udfyldende regelsæt, som f.eks. AB 92, ABT 93, ABR 89 og AB-forbruger. Det er derfor vigtigt for sagens parter, at de, forinden kontraktens underskrift, er bekendt med indholdet af disse udfyldende regler, som ligeledes gælder for parternes aftaleforhold. Hos WTC advokaterne assisterer vi gerne hermed.

Fra tid til anden oplever vi desværre, at parternes løbende samarbejde kører af sporet, og vi deltager gerne som en løbende juridisk sparringspartner, hvor klienten hurtigt kan få klarlagt, hvilke kontraktlige muligheder klienten har på et givent tidspunkt i forløbet.

Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt et givent arbejde er mangelfuldt eller ej, vil det være nødvendigt at få gennemført et entrepriseretligt syn og skøn, for derigennem at få konstateret om arbejdet er mangelfuldt eller ej.

Da dette retsmiddel er af særdeles stor betydning i relation til bedømmelse af disse mangler, ved vi hos WTC advokaterne, hvor vigtigt det er, at klienten er ”klædt ordentligt på” til skønsforretningen.

Klienten kan derfor drage fordel af vores store erfaring inden for gennemførelse af syn- og skønsforretninger.

Da entreprenøren, i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakter, forpligter sig til at stille en entreprenørgaranti, kan der, i forbindelse med gennemførelsen af entreprisen, opstå spørgsmål om, hvorvidt entreprenøren kan få frigivet den stillede garanti. Dette afklares ved en sagkyndig beslutning, og da disse beslutninger ikke kan påklages, er det af stor betydning, at klienten også her har fået den nødvendige og påkrævede rådgivning. WTC advokaterne har den nødvendige ekspertise, således at klienten også her er i trygge hænder.

Der kan opstå mange andre problemstillinger end de ovenfor nævnte, som WTC advokaterne også gerne assisterer med.

Endelig kan det oplyses, at du bør undersøge din retshjælpsforsikring, idet denne kan dække en del af ovennævnte sagstyper.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at os.

 

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokat