Køb af sommerhus – det skal du vide

Køb af sommerhus – det skal du vide

Køb af sommerhus – det skal du vide
Udgivet den 27. jun. 2023

Del artiklen

Et sommerhus kan både være familiens fristed og samtidig være en investering. Hvis du drømmer om at købe et sommerhus, så læs med her.

Økonomiske overvejelser

Når du køber et sommerhus eller en fritidsbolig, kan du normalt få et realkreditinstitut til at finansiere op til 75% af købesummen med et realkreditlån. Resten af købesummen kan du finansiere ved optagelse af et banklån, men du skal altid selv betale 5% af købesummen.

Den præcise størrelse af realkreditlån og banklån afhænger altid af bankernes og realkreditinstitutternes individuelle vurdering af din kreditværdighed og af den ejendom, som du ønsker at købe. Det er derfor en god idé at kontakte din bank, før du går på jagt efter et sommerhus, for at høre, hvad du kan opnå af lån.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, om sommerhuset er placeret på en lejet eller ejet grund. Hvis ejendommen er placeret på en lejet grund, kan du kun låne penge til selve sommerhusbygningen og ikke til grunden.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring ved køb af sommerhus

Hvis du køber et sommerhus eller en fritidsbolig, der ikke er helt nybygget, vil du nogle gange opdage fejl og mangler ved bygningerne, efter du har købt. Det er derfor altid en god idé at få en bygningssagkyndig til at gennemgå ejendommen og bygningerne inden dit køb. På den måde er du sikker på, at der ikke er nogen åbenlyse fejl og mangler ved ejendommen.

Hvis sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, bør den gennemgås af din bygningssagkyndig ved gennemgangen af ejendommen. Du kan også, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport, elinstallationsrapport, ejerskifteforsikringsstilbud og et tilbud fra sælger om betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringspræmien, tegne en ejerskifteforsikring. Ved tegning af ejerskifteforsikringer sikre du dig bedst muligt mod udgifter til udbedring af fejl og mangler ved ejendommen, som er opstået i sælgers ejertid.

Er der servitutter eller andre begrænsninger for ejendommen?

Servitutter er juridiske begrænsninger eller forpligtelser, der er på ejendommen, og som kan påvirke dine ejendomsrettigheder. Inden du køber et sommerhus, er det derfor vigtigt at undersøge de gældende rettigheder og servitutter for ejendommen. For eksempel kan der være offentlige stier på ejendommen, som offentligheden har ret til at benytte. Hvis sommerhuset ligger ved vandet, kan der være strandbeskyttelseslinjer, som du skal være opmærksom på. Der kan også være servitutter, der bestemmer udseendet på ejendommen eller højden på hækken. Alt dette er vigtigt at have med i overvejelserne, inden du køber et sommerhus.

Er det tilladt at leje sommerhuset ud?

At leje dit sommerhus ud i perioder kan være en god måde at finansiere dit sommerhuskøb på. Men inden du begynder at udleje din ejendom, er det vigtigt at undersøge, om det er tilladt i dit område, og om der er specifikke regler, du skal følge. Du bør også være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser af udlejning og sikre dig, at du har de nødvendige forsikringer på plads.

Kan sommerhuset bruges som helårsbolig?

For mange er drømmen om et sommerhus ikke kun begrænset til sommeren, men også en mulighed for at benytte huset hele året. Sommerhuse og fritidsboliger må i henhold til planloven ikke benyttes til overnatning i perioden fra den 1. november til udgangen af februar måned. Hvis du er pensionist og har ejet sommerhuset i mere end 1 år, må du gerne benytte sommerhuset eller fritidsboligen til overnatning hele året.

Skal sommerhuset gå i arv?

Når du køber et sommerhus, kan det være en god idé at overveje, hvem der skal arve eller overtage ejendommen i fremtiden. Det kan være en kompleks proces at overdrage et sommerhus til en arving, og der kan være skattemæssige konsekvenser forbundet med overdragelsen. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning for at sikre, at overdragelsen sker på en lovlig og korrekt måde.

Hvis du planlægger at overdrage sommerhuset til dine børn, kan du drage økonomiske fordele af det. Indtil de nye ejendomsvurderinger kommer, har du f.eks. mulighed for at sælge sommerhuset til 15% under den seneste offentlige vurdering, uden at dine børn skal betale gaveafgift. Dette gælder dog kun, hvis der ikke er begrundet mistanke om, at den offentlige vurdering er for lav.

Efter modtagelse af de nye ejendomsvurderinger kan du overdrage sommerhuset til 20% under den nye vurdering.

Alternativt kan du give en del af husets værdi som gave til dine børn uden at betale gaveafgift af denne del. Resten af husets værdi skal dine børn betale 15% gaveafgift af. Hvis du ønsker at sikre, at dit sommerhus overdrages til en bestemt person eller en gruppe af personer, kan du oprette et testamente, hvor du angiver, hvem der skal overtage sommerhuset.

Læs også: Familieoverdragelse – nyt om 15%-reglen

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk