Hvorfor benytte en advokat, når du skal oprette et testamente?

Hvorfor benytte en advokat, når du skal oprette et testamente?

Hvorfor benytte en advokat, når du skal oprette et testamente?
Udgivet den 22. sep. 2022

Del artiklen

Det er ikke et krav, at man skal benytte en advokat, når et testamente oprettes. Dog kan det have store konsekvenser for arvingerne, hvis et testamente oprettes uden den rette rådgivning.

Vi støder desværre jævnligt på sager, hvor testamenter efterlader arvingerne i en utilsigtet situation. Årsagen er ofte dårlig eller mangelfuld rådgivning, og at testamentet ikke er formuleret, så det er praktisk anvendeligt.

Fejl i testamentet gav store konsekvenser for ægtefælle, som var nødt til at flytte

Vi er eksempelvis blevet kontaktet af en ægtefælle, hvis mand var død. De havde med gode intentioner oprettet et testamente gennem en jurist, der ikke var advokat, og som desværre viste sig ikke at have den fornødne erfaring.

Der var tale om et ægtepar, der ønskede at arve hinanden, og den længstlevende skulle have mulighed for at blive boende i deres fælles hjem, når den anden døde.

Uheldigvis var parret ikke blevet rådgivet korrekt i relation til afdødes særbarn, som de troede var bortadopteret, ligesom testamentet var fuld af tekniske og formuleringsmæssige fejl og uklarheder.

Dette resulterede i, at den efterladte ægtefælle måtte dele arven med særbarnet, og derfor ikke havde mulighed for at blive boende i parrets fælles hjem. Dette var hverken ægtefællens eller afdødes ønske.

Hvis testamentet havde været udformet korrekt, og såfremt ægteparret havde modtaget den fornødne rådgivning, kunne hun have beholdt 15/16 af deres fælles formue og havde dermed haft mulighed for at blive boende i deres fælles hjem.

Der findes tre typer testamenter, læs hvilket du skal vælge lige her.

Brug en advokat med speciale i arveret

Med rådgivning fra en advokat, opnår du en række fordele, der kan minimere risikoen for, at dine arvinger havner i en utilsigtet situation.

Advokaten har en lang juridisk uddannelse, og har derfor den bedste erfaring med udarbejdelse af testamenter. Derudover har advokaten erfaring med konflikter om arveforhold, og kan møde i retten for dig, hvis det bliver nødvendigt.

Advokaten har også en lovpligtig ansvarsforsikring, hvilket er vigtigt, såfremt der skulle vise sig at være fejl i testamentet.

Det er desuden en stor fordel af vælge en advokat med speciale i arveret, som er vant til at skrive og fortolke testamenter.

Brug en advokat, der også arbejder med dødsboer

Vi anbefaler, at du benytter en advokat, der både arbejder med testamenter og dødsboer. Disse advokater har, ud over den teoretiske erfaring, også praktisk erfaring med, hvordan testamenter bliver tolket og håndteret i praksis.

Den praktiske erfaring er en stor fordel, når advokaten skal udarbejde og formulere et testamente, der tager hensyn til alt det, som er vigtigt for dig/jer.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Sara Prier Jakobsen

Sara Prier Jakobsen

Advokat

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Michelle Ljungstrøm

Michelle Ljungstrøm

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk