Hvor meget arver de efterladte, når staten har fået sin del?

Gå tilbage

Hvor meget arver de efterladte, når staten har fået sin del?

Det spørgsmål stiller mange mennesker sig. Og hvor meget er der egentlig tilbage af arven til de efterladte, når staten først har taget sin del? 

Statens indtægter fra boafgift (tidligere hed det arveafgift) er steget med mere end 50 % siden begyndelsen af dette årtusinde. I 2010 regner staten med at hente over 3,5 milliarder kr. i indtægter fra boafgift. Ikke fordi satserne er hævet, men fordi vi danskere er blevet rigere. 

Kan vi spare lidt, så der bliver mere til arvingerne? Og kan man som privatperson nemt overskue dette? 

Desværre sjældent. For det første kan det være svært som privatperson at have overblikket over, hvad der er tilbage til de efterladte – hvad er huset værd, er der noget tilbage af pensionen, er aktierne mon faldet? 

Men man kan gøre sig nogle overvejelser om, hvordan arvingerne får mest muligt ud at det, der efterlades. 

Faktisk kan det være ”gratis” at give noget af arven til et godt formål, idet der ikke beregnes boafgift af arv til godkendte alment velgørende foreninger. I stedet for at aflevere sine penge til staten kan man sikre, at pengene går til et velgørende formål. Det er noget, de fleste danskere synes godt om. 

Her er to eksempler på testamente – se forskellen. 

Ingen stillingtagen til boafgift 

Onkel Anders efterlader sig ved sin død en million kr. Eneste arving er nevøen Rasmus. Da Rasmus ikke hører til onkels Anders’ nærmeste familie, skal han betale 15 % i boafgift samt en tillægsafgift på 25 %. 

Der er et bundfradrag (i 2020 kr. 301.900), som bliver trukket fra, og Rasmus arver ca. kr. 671.400.

Stillingtagen til boafgift 

Onkel Anders efterlader sig en million kr., men nu har han besluttet, at Rasmus skal arve kontant kr. 671.400 – hvilket jo svarer til det beløb, han fik i vores første eksempel. Resten af arven skal gå til en alment velgørende forening. 

Boet skal nu kun betale afgift af kr. 671.400 (Rasmus’s arv), hvilket giver en afgift på ca. kr. 209.400. Det beløb, Rasmus arver, kr. 671.400 samt afgiften heraf – eller i alt kr. 880.800 – trækkes fra den samlede million. Der er så stadig penge tilbage, nemlig godt kr. 119.200, og de går så til en velgørende forening. 

Det er måske ikke så let for de fleste mennesker at overskue, hvad der egentlig er i deres bo, og hvad de efterlader sig til arvingerne. Også beregninger af boafgift kan – som det ses ovenfor – have forskellige konsekvenser. Se også faktaboxen nederst. 

Derfor anbefaler vi, at man søger professionel rådgivning hos en advokat, når der skal tænkes på testamente eller blot overvejes, hvem der egentlig skal arve til sin tid, eller der blot ønskes overblik over, hvem der arver, hvis der ikke er oprettet testamente. 

Vi kender arvereglerne, reglerne om skifte af dødsboer og reglerne om oprettelse af testamente, og vi kan således hjælpe klienterne, så de er sikret, at arven nu også falder til de rigtige. 

Hvis du ønsker yderligere rådgivning eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Lone Mørch på lm@wtc.dk eller 48 22 00 40. 

_____________________________________________________________________________

Ægtefæller betaler ingen boafgift. 

Børn, der arver efter deres forældre, bedsteforældre og stedforældre (eller under særlige omstændigheder også plejeforældre) betaler boafgift af arven med 15 %. Dog kun af den del af de samlede værdier, der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget er i 2010 på kr. 264.100, så arver man som barn sine forældre, betales boafgiften med i alt kr. 110.385. 

Samlevende – som har levet sammen i min. 2 år – betaler samme afgift som børn. 

Arvinger uden for den nærmeste familie f.eks. nevøer og niecer, gode venner, tanter og onkler m.fl. betaler først 15 % plus en tillægsafgift på 25 %. 

Der beregnes ingen boafgift for godkendte alment velgørende foreninger eller institutioner. 

Se i øvrigt listen over de godkendte foreninger på www.skm.dk