Hvilke kontrolforanstaltninger må du som arbejdsgiver bruge?

Gå tilbage

Hvilke kontrolforanstaltninger må du som arbejdsgiver bruge?

Stadig flere virksomheder indfører kontrolforanstaltninger, herunder tv-overvågning, overvågning af e-mails og internetbrug, test for alkohol og narko m.v.

Det er i den forbindelse vigtigt for dig som arbejdsgiver at vide, om en kontrolforanstaltning er i strid med reglerne på området og dermed er ulovlig.

Etablerer du som arbejdsgiver en kontrolforanstaltning, skal denne:

  • være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager
  • have et fornuftigt formål
  • indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem mål og midler
  • ikke virke krænkende for medarbejderen
  • ikke forvolde medarbejderen tab eller nævneværdig ulempe

Derudover skal du som arbejdsgiver informere medarbejderen om kontrolforanstaltningen senest 6 uger forud for iværksættelsen heraf. Medarbejderen skal i den forbindelse informeres om de driftsmæssige begrundelser for foranstaltningen, hvilke oplysninger der tilvejebringes, og hvordan disse oplysninger håndteres.

Det er dog muligt at undlade at informere medarbejderen forud for en kontrolforanstaltning, hvis formålet hermed forspildes, eller hvis der er driftsmæssige grunde til hinder herfor. I så fald skal du som arbejdsgiver informere medarbejderen snarest muligt efter iværksættelsen heraf samt oplyse, hvorfor der ikke kunne gives forudgående meddelelse om kontrolforanstaltningen.

Indfører du som arbejdsgiver en ulovlig kontrolforanstaltning, risikerer du at skulle betale godtgørelse til medarbejderen og/eller en bod.

Jeg foreslår, at du som arbejdsgiver udarbejder en politik om kontrolforanstaltninger, som eventuelt kan indsættes i en personalehåndbog, og hvortil der henvises i medarbejderens ansættelseskontrakt.

Hvis du har behov for hjælp til at udarbejde en politik om kontrolforanstaltninger eller ønsker en vurdering af en kontrolforanstaltning, er du velkommen til at kontakte advokat Gabriel L. K. Martiny på  48 22 00 13, glm@wtc.dk eller via nedenstående kontaktformular.