fbpx

Hvad skal et/en ansættelsesbevis / ansættelseskontrakt indeholde

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Hvad skal et/en ansættelsesbevis / ansættelseskontrakt indeholde

Hvad skal et/en ansættelsesbevis / ansættelseskontrakt indeholde

Vi får mange henvendelser fra virksomheder, der skal ansætte nye medarbejdere. De ønsker vores assistance til at udfærdige en ansættelseskontrakt, der er “lovlig”.  Vi har derfor valgt kort at beskrive, hvilke elementer en “lovlig” ansættelseskontrakt (også kaldet ansættelsesbevis) bør indeholde, samt hvad der i øvrigt kan udfærdiges om arbejdets omfang.

En arbejdsgiver skal lave og udlevere et “lovligt” ansættelsesbevis til sine medarbejdere, hvis medarbejderen er ansat over 8 timer om ugen. 

Overholdes dette ikke, kan det medføre, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse på typisk mellem kr. 5.000 – 10.000 afhængigt af, hvilken indflydelse det manglende bevis har medført. 

Af denne grund har vi nedenfor anført, hvad en “lovlig” ansættelseskontrakt mindst skal indeholde.

Disse oplysninger skal fremgå af ansættelseskontrakten

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller – i mangel af fast arbejdssted – et sted hvor arbejdet hovedsageligt udføres. Eller oplysning om at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder og oplysning om hovedsæde eller arbejdsgiverens hjemadresse.
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler og reglerne herom.
 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse og andre tillæg og løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og evt. kost og logi. Endvidere skal der oplyses,om lønnens udbetalingsterminer.
 9. Den normale, daglige eller ugentlige arbejdstid.
 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter udenfor virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. Ovennævnte oplysninger kan gives i en skriftlig erklæring eller i et egentligt ansættelsesbevis.

Ovennævnte oplysninger kan gives i en skriftlig erklæring eller i et egentligt ansættelsesbevis.

Udover ovennævnte oplysninger skal alle væsentlige vilkår anføres. Dette kan f.eks. være:

 1. Pligt til at påtage sig overarbejde.
 2. Konkurrence- og kundeklausuler.
 3. 120 dages reglen.
 4. Uniformsregler.
 5. Krav om at lønmodtageren har kørekort og egen bil.

Sidstnævnte regler er ikke udtømmende angivet og er kun eksempler på væsentlige ansættelsesforhold, der skal skrives ind i ansættelsesbeviset. 

Hvis disse regler ikke overholdes, kan det mangelfulde ansættelsesbevis som sagt udløse et krav fra lønmodtageren om betaling af en godtgørelse på typisk kr. 5.000,00 – 10.000,00. Et korrekt ansættelsesbevis til en ny medarbejder skal senest være udleveret én måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt.  

Print Friendly, PDF & Email

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.