Hvad betyder solidarisk hæftelse – hvordan er hæftelsen for fælles gæld?

Gå tilbage

Hvad betyder solidarisk hæftelse – hvordan er hæftelsen for fælles gæld?

Hos WTC advokaterne oplever vi, at der er mange, der optager lån i fællesskab med deres samlever eller ægtefælle, og som ikke kender til konsekvenserne ved solidarisk hæftelse, hvis de en dag går fra hinanden.

Hvad betyder solidarisk hæftelse?

Ved solidarisk hæftelse hæfter I hver især fuldt ud for den samme gæld. Hvis du f.eks. låner 100.000 kr. sammen med din samlever eller din ægtefælle, og I på et tidspunkt bliver uenige om tilbagebetalingen, kan långiver kræve alle 100.000 kr. tilbagebetalt af dig alene. Långiver er ikke forpligtet til at inddrive gælden fra den låntager, der ikke betaler sin andel.

Hvilke konsekvenser kan det have for dig?

Hvis du er endt i den uheldige situation, at du og din partner er gået fra hinanden, og I har stiftet gæld sammen, skal du være opmærksom på, hvilke konsekvenser det kan have for dig.

Mange tror fejlagtigt, at en intern aftale imellem låntagerne, hvor den ene påtager sig en større procentdel af gælden end den anden, også er en aftale, som långiver skal respektere. Vær særlig opmærksom på, at en aftale mellem dig og de andre låntagere ikke er gyldig over for långiver og aldrig vil blive respekteret af långiver. Långiver kan henvende sig til hver enkelt skyldner med sit fulde krav, indtil hele lånet er tilbagebetalt. Det betyder med andre ord, at hvis din tidligere partner ikke betaler det, som I måtte have aftalt internt, kan långiver vælge at få det skyldige beløb tilbagebetalt af dig.

Eksempel: Anders og Katrine optager et fælles banklån på 100.000 kr. til at istandsætte deres badeværelse for. Desværre bliver parret separeret efter 1 år. I forbindelse med separationen aftaler de indbyrdes, at Anders overtager deres fælles lejlighed samt deres fælles banklån. Anders og Katrine underskriver en intern aftale herom. Efterfølgende betaler Anders ikke afdragene. Og uanset hvad der måtte stå i deres interne aftale, så kræver banken nu beløbet fra Katrine, da Katrine og Anders hæfter solidarisk for gælden.

Når uheldet først er ude

Når sådan en situation opstår, kan du forsøge at få en aftale med långiver om, at gælden skal opsplittes således, at I hver især kun hæfter for jeres egen andel af lånet. Men du skal være opmærksom på, at långiver ikke er forpligtet til at imødekomme en opsplitning af gælden, da det forringer långivers mulighed for at inddrive restgælden, hvis den ene person ikke kan betale.
Hvis du oplever, at din tidligere partner ikke betaler sin andel, kan du også overveje at betale mere af din andel af gælden og derefter rejse et krav over for din meddebitor – et såkaldt regreskrav. Men vær opmærksom på, at som regel skyldes den manglende betaling ofte pengemangel. Derfor kan det være vanskeligt at inddrive regreskravet hos den anden låntager.

Tænk dig grundigt om inden

WTC advokaterne anbefaler, at du tænker dig grundigt om, inden du optager en fælles gæld, som indebærer solidarisk hæftelse. Du skal fra start gøre dig klart, at du kan komme til at betale den fulde gæld alene. I stedet for at optage et lån i fællesskab, bør du overveje, om det giver mening, at I hver især låner halvdelen i eget navn.

Er du i tvivl om, hvilken løsning der er bedst for dig, anbefaler vi dig, at du kontakter en advokat.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til artiklen og til solidarisk hæftelse, så kan du skrive til os her og få svar fra en advokat.

Kontakt en ekspert på området

Har du spørgsmål til solidarisk hæftelse, er du meget velkommen til at kontakte vores eksperter på området.

Få mere viden

testamente-gratis

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig?
Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 5 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Læs mere »

Gør-det-selv-jura – en god ide?

Du gør sikkert mange ting selv uden hjælp fra fagfolk – maler vægge, bager brød, klipper hæk, installerer nye programmer på computeren osv. Det går som regel godt og uden de store skader, selv om fagfolk måske kunne gøre det bedre. Men vælger du at klare familiejuraen selv, kan konsekvenserne være meget større end en skævt klippet hæk.

Læs mere »