fbpx

Højesteret slår fast: Du må stadig bruge 15%-reglen ved familieoverdragelser

Højesteret slår fast: Du må stadig bruge 15%-reglen ved familieoverdragelser

Højesteret slår fast: Du må stadig bruge 15%-reglen ved familieoverdragelser
Udgivet den 19. maj. 2021

Del artiklen

I en ny kendelse fra Højesteret står det klart, at boliger fortsat kan handles i familien til +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering – også selvom det betyder, at boligerne handles langt under den reelle salgsværdi.

Skattestyrelsen har ellers i flere tilfælde afvist at anerkende 15%-reglen, hvis værdiansættelsen lå langt under handelsværdien på sammenlignelige ejendomme.

15%-reglen

Med de nuværende regler har du mulighed for at overdrage din bolig skatte- og afgiftsfrit til et familiemedlem, for en pris der svarer til den seneste offentlige vurdering +/- 15%. Det vil i de fleste tilfælde svare til langt under den egentlige salgsværdi.

Det gælder både, hvis overdragelsen sker ved forældres salg til deres børn (forældrekøb), og hvis overdragelsen sker i forbindelse med behandling af et dødsbo.

Læs også: Nye regler for familieoverdragelser af bolig

Skattestyrelsen har dog mulighed for at modsætte sig et salg, hvis de mener, at der foreligger ”særlige omstændigheder”. I de senere år har Skattestyrelsen derfor modsat sig flere familieoverdragelser, fordi de mener, at der foreligger en ”særlig omstændighed”, når værdiansættelsen er meget lav i forhold til de gennemsnitlige salgspriser på lignende ejendomme.

Sag i Højesteret

I en nyligt afsagt kendelse fra Højesteret havde Skattestyrelsen sat spørgsmålstegn ved værdiansættelsen af et dødsbo (en udlejningsejendom), der blev udlagt til en arving inden for reglerne om +/- 15%.

Ejendommen var vurderet til kr. 22,7 mio. i den seneste offentlige vurdering, som var fra 2010. Prisen for familiemedlemmet lød derfor på kr. 19,3 mio., efter der var fratrukket 15%. Da der i samme område var solgt fire andre lignende ejendomme til en gennemsnitspris på 165% over den offentlige vurdering, ville Skattestyrelsen ikke acceptere dødsboets værdiansættelse af ejendommen. Skattestyrelsen mente, at der måtte være tale om en ”særlig omstændighed”, der retfærdiggjorde en ny værdiansættelse. 

Særlige omstændigheder

Det er endnu uklart, hvad ”særlige omstændigheder” konkret dækker over. Som vi tidligere har beskrevet i artiklen ’Nye regler for familieoverdragelser af bolig’, er der et styresignal på vej, der skal fortolke forståelsen af ”særlige omstændigheder” – dette er dog ikke offentliggjort endnu.

Med den nye højesteretskendelse står det dog klart, at ”særlige omstændigheder” ikke dækker over den generelle prisudvikling på ejendomsmarkedet, prisstatistikker af sammenlignelige ejendomme eller beregninger over afkastprocenten på erhvervsejendomme.

Ifølge Højesteret er ”særlige omstændigheder” i stedet konkrete forhold vedrørende ejendommen.

Læs hele afgørelsen fra Højesteret her.

Hvad betyder kendelsen for dig?

Afgørelsen er særdeles positiv, hvis du har et ønske om at familieoverdrage din ejendom til +/- 15% af den nuværende og ofte lavere offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsvurderingerne har stået stille de sidste 10 år, og de ændres først, når den nye boligskattereform forventeligt træder i kraft i 2024. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk