GDPR: Hvornår må du bruge billeder af nuværende og tidligere medarbejdere?

GDPR: Hvornår må du bruge billeder af nuværende og tidligere medarbejdere?

GDPR: Hvornår må du bruge billeder af nuværende og tidligere medarbejdere?
Udgivet den 22. feb. 2022

Del artiklen

I en ny afgørelse har Datatilsynet udtalt kritik i en sag om brug af billeder af en tidligere medarbejder. Sagen belyser, hvor vigtigt det er, at du som arbejdsgiver har styr på samtykket og sletteproceduren, når en medarbejder starter og stopper.

Apotek brugte billeder af tidligere medarbejder

I den konkrete sag var der tale om et apotek, der brugte billeder af en tidligere medarbejder i en markedsføringsvideo på Facebook. Formålet med videoen var rekruttering af nye farmakonom-elever.

Ifølge Datatilsynet havde apoteket dog ikke handlet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, da apoteket ikke havde indhentet den tidligere medarbejders samtykke til at bruge billederne.

Datatilsynet udtalte derfor kritik af apotekets brug af billederne og udstedte samtidig et påbud om at slette billederne i videoen. 

Du kan læse hele sagen her: Kritik af Hadsund Apoteks brug af billeder af en tidligere medarbejder.

Brug af medarbejderfotos

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at billeder af nuværende og tidligere medarbejdere som udgangspunkt kun må offentliggøres med medarbejderens samtykke. Dette gælder uanset om billederne offentliggøres på firmaets hjemmeside, eller om du bruger billeder af medarbejderen i eksempelvis markedsføringsmateriale.

Du kan høre advokat Gabriel Martiny forklare om brug af medarbejderfotos i denne Spotcast:

Selvom du har fået samtykke til at bruge billeder af dine medarbejdere, skal du være opmærksom på, at medarbejderen efterfølgende har mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

Dette indebærer, at du som arbejdsgiver skal slette alle offentliggjorte billeder, som findes af den pågældende medarbejder online – både på hjemmesiden, de sociale medier og i eventuelt markedsføringsmateriale. Dette gælder også, hvis billeder f.eks. fremgår af en pjece, som er offentliggjort i en pdf-fil.

Medarbejderen kan dog ikke forlange tilbagekaldelse af trykt materiale, der allerede er blevet distribueret. Datatilsynet har endnu ikke taget stilling til spørgsmål om trykt materiale, der endnu ikke er blevet distribueret, og det er derfor usikkert, om medarbejderen i sådanne tilfælde vil kunne kræve, at materialet med vedkommendes billeder destrueres.

Har du styr på procedurerne?

Vi anbefaler, at du har styr på samtykket og sletteproceduren, når en medarbejder starter og stopper. Det betyder, at når en medarbejder starter, bør du have en procedure for indhentelse af samtykke til brug af medarbejderfotos. Derudover bør du have en helt klar sletteprocedure i forbindelse med, at en medarbejder stopper, så du sikrer dig, at billeder af den pågældende medarbejder slettes alle de pågældende steder. Det er desuden vigtigt, at du kan håndtere, hvis samtykket trækkes tilbage, hvilket kan ske når som helst.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk