Fremtidsfuldmagt – 5 grunde til, at du bør få den lavet

Gå tilbage

Fremtidsfuldmagt – 5 grunde til, at du bør få den lavet

deling-ved-pension

Når du laver en fremtidsfuldmagt, udpeger du en person til at varetage dine interesser, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at handle fornuftigt. Det kan være, fordi du får demens, får en hjerneblødning, du ender i koma eller andre omstændigheder, som gør dig ude af stand til at træffe dine egne beslutninger.

5 gode grunde til, at du bør oprette en fuldmagt

 • Du kan sikre, at din ægtefælle/samlever/børn kan sælge jeres bolig, hvis du bliver ude af stand til at handle fornuftigt
 • Du kan bestemme, hvem af dine nærmeste, som skal kunne varetage dine interesser for dig, hvis det bliver nødvendigt
 • Du kan vælge at give flere personer en fuldmagt og beslutte, om de skal være enige - eller om de kan handle hver for sig
 • Du kan angive præcist, hvilke beslutninger, som fuldmægtigen kan træffe på dine vegne
 • Du undgår i videst mulige omfang at komme under værgemål og dermed være omfattet af de strikse regler, som gælder for værger og værgemål

2 eksempler på hvor galt det kan gå

 1. Karen og Per er gift og bor i deres fælles hus i en forstad til København. De har netop sat deres hus til salg, fordi de gerne vil flytte i noget mindre, nu hvor børnene ikke længere bor hjemme.

  Det sørgelige sker, at Karen får en blodprop i hjernen, og imens hun er indlagt, byder en ung familie en god pris på Karen og Pers hus. Per vil gerne sælge huset, men det kan han ikke få lov til, da begge står som ejere af huset. Det kræver derfor Karens underskrift – som hun af gode grunde ikke kan give.

  Hvis Karen og Per havde lavet en fremtidsfuldmagt, kunne Per have underskrevet på Karens vegne.

 2. Så er der Benjamin. En 31 årige mand, der har 800.000 kr. stående i aktier den dag, han kører galt på sin motorcykel og ender i koma på hospitalet.

  Aktiemarkedet begynder at styrtdykke, og hans kone, som har lagt hele sin opsparing i hans hænder, kan ikke få lov til at sælge aktierne, fordi hun ingen fuldmagt har.

  Den dag Benjamin vågner, er hans aktier kun 150.000 kr. værd.

Den fuldmægtiges beføjelser skal fremgå af fuldmagten og kan for eksempel være:

 • Varetagelse af alle økonomiske eller personlige forhold
 • Varetagelse af specifikke, personlige forhold, som for eksempel vedrørende pleje og omsorg
 • Varetagelse af specifikke økonomiske forhold, som for eksempel salg af fast ejendom

Sådan laver man en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter oprettes og underskrives digitalt på www.tinglysning.dk. Du skal selv formulere teksten i fuldmagten, men det er en rigtig god idé at få en advokat til at rådgive dig om dine ønsker til indholdet af fuldmagten. 

Hos WTC advokaterne kan du få hjælp til at lave en gennemarbejdet fuldmagt, så du kan føle dig sikker på, at alt er udfyldt korrekt, og at du har fået overvejet alle relevante scenarier.

Når fuldmagten er indsendt til tinglysning.dk, skal den vedkendes for en notar ved byretten. Er man fritaget for e-post, kan man få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Familieretshuset.

Nåede du det ikke?

Får du ikke lavet en fremtidsfuldmagt, og ender du med ikke at kunne tage fornuftige beslutninger, så skal der udpeges en værge for dig.

Det tager ofte mere end 6 måneder i sagsbehandlingstid hos Familieretshuset at få det på plads, ligesom en værge efterfølgende er underlagt en række regler.

Har du spørgsmål til artiklen, eller vil du tale med en advokat om din situation, så kan du kontakte os nedenfor.

Har du spørgsmål?

Her kan du stille et spørgsmål til artiklen og få svar fra en advokat.

Kontakt en ekspert på området

Få mere viden

Skal jeg oprette testamente?

Mange tænker, at et testamente ikke er nødvendigt. Den tankegang kan være skæbnesvanger for den længstlevende ægtefælle eller samlever, der måske er nødt til at forlade eller sælge familiens bolig,

Læs mere »