Forældremyndighed vs. bopælsret

Forældremyndighed vs. bopælsret

Forældremyndighed vs. bopælsret
Udgivet den 25. okt. 2023

Del artiklen

Er I forældre, og vælger I at blive separeret eller skilt, vil I som udgangspunkt fortsat have fælles forældremyndighed over jeres børn. I skal dog tage stilling til, hvor jeres børn skal have fast bopæl.

Hvad er reglerne for forældremyndighed?

Udgangspunktet er, at når forældre går fra hinanden, er der fortsat fælles forældremyndighed. Tidligere skulle forældre være enige om spørgsmålet om forældremyndighed, før de kunne blive separeret eller skilt, men dette blev ændret den 1. januar 2002. 

Lovens udgangspunkt er således fælles forældremyndighed ved separation og skilsmisse. Det betyder, at forældrene sammen skal drage omsorg for barnet og være enige om flere væsentlige beslutninger vedrørende barnet.

Væsentlige beslutninger omfatter bl.a. skolevalg, valg af uddannelse, væsentlige indgreb eller væsentlig medicinsk behandling. Hertil kommer, at I skal være enige om, hvorvidt barnet må deltage i risikobetonede fritidsaktiviteter, religiøse forhold, udstedelse af pas samt flytning uden for Danmarks grænser.

Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at I skal være enige om alting.

Det er her, spørgsmålet om bopælsret kommer ind i billedet.

Læs også artiklen om: Ændringer i forældreansvarsloven – nu bliver det nemmere at få forældremyndigheden alene

Hvad er reglerne for bopælsret?

Den forælder der har barnet boende (har bopælsretten), er den person, der varetager den daglige omsorg for barnet. Det er også bopælsforælderen, der kan tage beslutning om valg af daginstitution og almindelige ikke-risikobetonede fritidsaktiviteter for barnet.

Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, er det også den forælder, som har barnet boende (den der har bopælsret), der alene kan bestemme, hvor i Danmark barnet skal bo. Det skal blot varsles til den anden forælder senest 6 uger før flytningen. Drejer det sig om flytning til udlandet, Grønland eller Færøerne skal I dog begge være enige.

Hvis én forælder har den fulde forældremyndighed over barnet, kan forælderen bestemme barnets bopæl både i Danmark og i udlandet uden at rådføre sig med den anden forælder.

Delt bopæl

Som forældre kan I aftale at have delt bopæl. Hvis I har delt bopæl, skal I beslutte i fællesskab alle overordnede spørgsmål vedrørende barnet. I skal f.eks. beslutte, hvor barnet skal bo, og hvilken daginstitution barnet skal gå i.

I kan have den samværsordning, I ønsker – f.eks. 7/7-ordning eller 10/4-ordning – og samtidig have delt bopæl. Barnet kan dog kun have én officiel postadresse.

Delt bopæl forudsætter en høj grad af samarbejde mellem forældrene, da der er mange spørgsmål, som I skal blive enige om. Det betyder, at I skal kunne sætte jer udover eventuelle konflikter – ikke kun på grund af, at det er praktisk meget besværligt, hvis I ikke kan blive enige om de forskellige beslutninger, men også fordi det er vigtigt for jeres barn at undgå at blive inddraget i en eventuel konflikt.

Er der et meget højt konfliktniveau imellem dig og din tidligere partner, anbefaler vi derfor ikke at aftale delt bopæl.

Har du hverken forældremyndighed eller bopælsret?

Har du hverken del i forældremyndigheden eller bopælsret, er det ikke ensbetydende med, at du ikke har nogle rettigheder.

Et barn har ret til at se begge sine forældre – det er ikke, som nogle tror, forældrenes ret at se barnet. Hvis barnet ønsker det, og det tjener barnets tarv, kan der derfor aftales samvær.

Du har desuden mulighed for at anmode om udlevering af oplysninger om barnets daginstitution, skole, praktiserende læge, tandlæge samt at få orientering fra offentlige og private sygehuse om barnets forhold. Tilsvarende har du ret til at få indsigt i eventuelle dokumenter (f.eks. karakterbøger, evalueringer mv.) omkring barnet samt at få oplyst, når der er forældremøder og sociale arrangementer såsom idrætsdage, fester og teaterforestillinger.

Oversigt med eksempler

Nedenfor kan du se en oversigt med eksempler på, hvad I skal være enige om, når I har fælles forældremyndighed, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme:

Forældremyndighedsindehaverne – skal være enige om:Bopælsforælderen:Samværsforælderen:
Værgemål
Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
Skolevalg, videreuddannelse
Skolefritidsordning
Risikobetonet fritidsaktivitet
Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
Navnevalg
Religiøse forhold
Ægteskab
Pas
Direkte daglig omsorg
Daginstitution
Fritidsaktiviteter
Flytning indenlands
Skolepsykolog
Børnesagkyndig rådgivning
Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
Fritidsaktiviteter

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk