fbpx

Fejl i samtykkekrav på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Fejl i samtykkekrav på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Fejl i samtykkekrav på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Udgivet den 21. dec. 2021

Del artiklen

Sundhedsstyrelsens hjemmeside krævede accept af alle cookies, før brugere kunne tilgå deres kort over vaccinationssteder. Sundhedsstyrelsen erkender, at dette var en fejl.

Det er nyhedsmediet K-NEWS (Karnov Group), der ved et tilfælde opdagede fejlen. K-NEWS har efterfølgende været i kontakt med Sundhedsstyrelsens webredaktør, der fortæller:

”Vi har gennemgået indstillingerne for kortet på ny, og vi har erfaret, at kortet ikke afsætter cookies.”

Da hjemmesiden ikke bør bede om samtykke til placering af flere cookies end nødvendigt for formålet med behandlingen, er der dermed tale om en fejl, når Sundhedsstyrelsen beder som accept af alle cookies, før man kan få adgang til at benytte deres kort over vaccinationssteder.

Læs artiklen på K-NEWS her: Sundhedsstyrelsen erkender GDPR-fejl på deres hjemmeside.

Samtykke og cookies

Selvom fejlen måske ikke er alvorlig, er den stadig et tydeligt eksempel på, at der stadig sker fejl, når hjemmesider indhenter cookiesamtykker.

Derfor vil vi opsummere de væsentligste krav til et samtykke i henhold til GDPR og give nogle specifikke råd om cookiesamtykker.

Læs også: GDPR: Er samtykket på din hjemmeside gyldigt?

Et samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret, utvetydigt og udtrykkeligt.

Ved accept af cookies giver brugeren adgang til, at hjemmesiden må placere cookies på brugerens computer, tablet eller telefon, og at den dataansvarlige må tilgå den data, der indhentes.

At samtykket skal være frivilligt betyder blandt andet, at den hjemmesidebesøgende skal have lov til at benytte din hjemmeside, også selvom vedkommende ikke accepterer cookies. Samtykket skal desuden være specifikt, og kan dermed kun gives til ét formål ad gangen.

Derudover skal samtykket være informeret, hvorfor brugeren skal kunne træffe valg om placering af cookies på et oplyst grundlag. Du skal ligeledes informere brugeren, hvis tredjemand har mulighed for at få adgang til de placerede cookies.

Samtykket skal være utvetydigt og udtrykkeligt, og det betyder blandt andet, at det kræver en aktiv handling fra brugeren at acceptere brugen af cookies. Du må derfor ikke benytte forhåndsafkrydsede samtykkebokse, da dette ikke betragtes som en aktiv handling om accept fra brugeren, og dermed ikke vil være et gyldigt samtykke.

Gode råd om cookiesamtykker

For at overholde GDPR når du bruger cookies på din hjemmeside, anbefaler vi at du:

  • Bruger et cookiebanner til at indhente samtykke (f.eks. fra Cookiebot eller Cookie Information).
  • Informerer dine hjemmesidebesøgende om brugen af cookies, formålet med at placere dem og hvor længe de opbevares.
  • Sikrer dig at din hjemmeside ikke placerer cookies, før du har modtaget gyldigt samtykke.
  • Altid har en opdateret cookiepolitik på din hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk