Få styr på reglerne for ansættelsesklausuler – og undgå at skulle betale kompensation

Gå tilbage

Få styr på reglerne for ansættelsesklausuler – og undgå at skulle betale kompensation

Der er kommet nye væsentligt ændrede regler for kunde-, konkurrence og jobklausuler. Kunde-, konkurrence og/eller jobklausuler betegnes efter den nye lov som en ”ansættelsesklausul”. Manglende overholdelse af de nye regler kan betyde for dig som arbejdsgiver, at du skal betale kompensation til arbejdstageren for mangelfuldt ansættelsesbevis. Derudover risikerer du, at ansættelsesklausulen ikke kan gøres gældende overfor arbejdstageren.

Du kan nedenfor læse definitionen af de forskellige typer klausuler.

Væsentlige definitioner i loven 

Jobklausul

”En aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.”

Kundeklausul

”En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.”

Konkurrenceklausul

”En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.”

Ansættelsesklausul

”Job-, konkurrence- og kunde samt kombinerede klausuler.”

Den nye lov indeholder en række væsentlige ændringer, som du både som arbejdstager og arbejdsgiver bør være opmærksom på.

Hvornår gælder de nye regler?

Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2016.

Ansættelsesklausuler indgået pr. 1. januar 2016 eller senere vil derfor være omfattet af de nye regler. Derudover bortfalder eksisterende jobklausuler senest 1. januar 2021.

Den nye lov finder ikke anvendelse på aftaler om konkurrence- og kundeklausuler, der er indgået før den 1. januar 2016. For sådanne aftaler finder de hidtil gældende regler i f.eks. funktionær- og aftaleloven anvendelse.

Hvilke væsentlige ændringer er der tale om?

 • Alle arbejdstagere bliver omfattet af loven og dermed ikke kun funktionærer.
 • Der indføres et generelt forbud mod anvendelse af jobklausuler. Der findes dog enkelte undtagelser.
 • Arbejdstageren kan kun være omfattet af en ansættelsesklausul, hvis arbejdstageren indtager en ”helt særlig betroet stilling”. Det nuværende krav i funktionærloven er, at funktionæren skal varetage ”særlig betroet stilling”, hvorfor der er tale om et skærpet krav.
 • Kunde- eller konkurrenceklausuler kan maksimalt opretholdes i 12 måneder.
 • Er arbejdstageren omfattet af både en kunde- og konkurrenceklausul, vil klausulen maksimalt kunne opretholdes i 6 måneder.
 • Arbejdstageren skal have en kompensation på 40 {3d89a74c56374c81581c380332566c49bd4fde501e7721b128a06838ed365aea} af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet ved kunde- eller konkurrenceklausuler med en varighed på op til 6 måneder.
 • Ved en kunde- eller konkurrenceklausuler med varighed på op til 12 måneder eller en kombineret kunde- og konkurrenceklausul skal der betales en kompensation på 60 {3d89a74c56374c81581c380332566c49bd4fde501e7721b128a06838ed365aea} af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet.
 • De første to måneders kompensation udbetales som et engangsbeløb på fratrædelsestidspunktet. Dette gælder selvom arbejdstageren får anden passende beskæftigelse – der kan således ikke ske modregning.
 • Udover de to måneder har arbejdstageren ret til en månedlig kompensation – selvom arbejdstageren får anden passende beskæftigelse:
  • Kompensationen skal udgøre 16 {3d89a74c56374c81581c380332566c49bd4fde501e7721b128a06838ed365aea} af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet ved kunde- eller konkurrenceklausuler med en varighed på op til 6 måneder
  • Kompensation skal udgøre 24 {3d89a74c56374c81581c380332566c49bd4fde501e7721b128a06838ed365aea} af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet ved en kunde- eller konkurrenceklausuler med varighed på op til 12 måneder, samt hvis arbejdstageren både er omfattet af en kunde- og konkurrenceklausul.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller behov for bistand til udarbejdelse af ansættelsesklausuler, er du velkommen til at kontakte advokat Gabriel L. K. Martiny på 48 22 00 13 eller glm@wtc.dk.