Er et skøde stadig et skøde?

Gå tilbage

Er et skøde stadig et skøde?

I forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning i september måned 2009 skal alle handler med fast ejendom indberettes digitalt til Retten i Hobro, som er den domstol, hvortil samtlige ejerskifter af fast ejendom i Danmark skal registreres.

 

Det er således ikke længere muligt at fremsende papirskøder, og når man skal underskrive sit skøde, skal dette ske, enten via den digitale signatur (nem-id) eller via en fuldmagt, der udstedes til den berigtigende advokat.

 

Køberen af ejendommen modtager som afslutning på handelen sit skøde i digitaliseret form.

 

Et skøde er således ikke længere et skøde, som det var i gamle dage.

 

Digitaliseringen gør det nu nemmere for huskøberne at omlægge lån m.m. Vær opmærksom på, at skødet ikke længere skal anvendes i forbindelse med omlægningen af lån, idet dette også kan ske digitalt.

 

Den digitale tinglysning ændrer ikke ved behovet for uvildig advokatrådgivning vedrørende handlen. Advokaten er stadig den, der skal tage evt. forbehold mv. på købers vegne og gennemgå samtlige dokumenter i handlen og rådgive i forbindelse hermed.

 

Såfremt der er spørgsmål til den digitale tinglysning, er du velkommen til at kontakte advokat Ken Torpe Christoffersen pr. mail ktc@wtc.dk,  advokat Nete Dahl-Sørensen pr. mail nds@wtc.dk eller advokat Henrik Roslev Østergaard pr. mail hro@wtc.dk eller kontakt os på tlf. 48 22 00 40.