Er din firmahjemmeside ulovlig? Få en juridisk vurdering

Gå tilbage

Er din firmahjemmeside ulovlig? Få en juridisk vurdering

Lovgivningen stiller en række krav til, hvordan man – specielt som erhvervsdrivende – indretter sit firmas website. Som erhvervsdrivende er det vigtigt at kende disse regler, så man undgår negativ omtale, klagesager og potentielle sanktioner.

De relevante regler findes i en række love, vejledninger og EU-retskilder.

Generelle regler

På det generelle plan skal firmaets hjemmeside og dertil tilknyttede tjenester overholde god markedsføringsskik, og oplysningerne på siden må ikke være vildledende.

Der må eksempelvis ikke snydes med rabatangivelser, priser skal normalt oplyses inklusive alle afgifter og gebyrer (herunder moms), vilkårene i tilbud skal være klare og tilgængelige, og der skal passes særligt på med markedsføring rettet mod børn.

Endvidere må reklamer i princippet ikke fremstå som andet end reklamer.

Hjemmesider kan i sagens natur tilgås fra hele verden. Man skal derfor være opmærksom på, at man i særlige tilfælde ikke kun skal overholde dansk ret, men også f.eks. andre landes markedsføringsretlige regler.

Ophavs- og varemærkeretlige krav

Man skal desuden overholde ophavsretsloven, hvilket bl.a. indebærer at man ikke på sin hjemmeside må bruge en andens tekster (f.eks. leveringsbetingelser), billeder, videoer eller lignende.

Herudover regulerer varemærkeretten spørgsmålet om, hvornår ens egne firma- og produktnavne mv. er varemærkebeskyttede (dvs. om andre kan benytte samme varemærke/navn som dit firma), samt hvornår man f.eks. må benytte andres varemærker på sin hjemmeside.

Regler om personoplysninger

Ofte siger det sig selv, at kunden bliver nødt til at afgive visse personoplysninger (navn, adresse osv.) for at gøre brug af en virksomheds ydelser.

I visse tilfælde kan behandlingen af personoplysninger imidlertid kræve udtrykkeligt samtykke – og efter omstændighederne stilles der desuden krav om at oplysninger, der transmitteres over internettet, krypteres. Dette gør sig f.eks. gældende med hensyn til CPR-/personnumre, der videregives via en hjemmeside.

Ved indsamling af personoplysninger skal der desuden gives en række oplysninger om f.eks. databehandlerens identitet, formålet med indsamlingen af oplysningerne, retten til indsigt mv. De nødvendige oplysninger kan i et vist omfang gives i en databehandlingspolitik (privacy policy).

Oplysningspligt vedrørende brug af cookies

Et stort antal hjemmesider benytter de såkaldte “cookies”. Cookies kan være nødvendige i webshop-løsninger og til indsamling af besøgsstatistik.

I den såkaldte cookiebekendtgørelse stilles der krav til, hvordan og hvornår hjemmesider skal oplyse om brugen af såkaldte “cookies” – dvs. filer som indeholder oplysninger om de enkelte besøgende.

Særlige faldgruber for internetbutikker

Internetbutikker skal udover markedsføringslovens regler også overholde andre, særlige regler.

Af e-handelsloven og forbrugeraftaleloven fremgår det, at firmahjemmesider – afhængig af firmaets karakter – skal indeholde en række oplysninger om tjenesteyderens identitet, eventuelle godkendelsesordninger mv.

Herudover skal prisoplysninger og tilbud udformes på en bestemt måde og der skal uden unødig forsinkelse efter en bestilling sendes en elektronisk ordrebekræftelse.

Undgå falgruberne 

F.eks. kan fortrydelsesfristen – hvis den erhvervsdrivende forsømmer at give tilstrækkelige oplysninger herom – gælde i op til 12 måneder.

Hvor det tidligere var den erhvervsdrivende, som bar risikoen for varens hændelige undergang i forbindelse med returneringen af varen, indebærer de nye regler endvidere, at forbrugeren som udgangspunkt bærer risikoen ved returneringen.

Herudover er det vigtigt at bemærke, at forbrugeren ikke lovligt kan afkræves betaling for forhåndsafkrydsede tillægsydelser, og at den erhvervsdrivende kan miste retten til at kræve betaling for eksempelvis leveringsomkostninger, hvis prisen herfor ikke er oplyst tilstrækkeligt klart forinden aftalens indgåelse.

Mange virksomheder bør derfor overveje, at få gennemgået og i fornødent omfang opdateret deres generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Kan andre snuppe dit firmas internetdomæne?

I praksis registrerer firmaer ofte domænenavne, som reelt kun benyttes i begrænset omfang og som indeholder navne eller betegnelser, som enten er meget almindelige eller som andre mener at have krav på.

Særligt i sådanne tilfælde bør man være opmærksom på risikoen for, at tredjeparter – ved at indbringe sagen for Klagenævnet for Domænenavne – efter omstændighederne kan kræve domænenavnet overdraget, inddraget eller suspenderet.

Få hjælp til at vurdere lovligheden din hjemmeside

Hvis dit firma har brug for en juridisk vurdering af hjemmeside eller online markedsføringstiltag, er du velkommen til at kontakte advokat Gabriel L. K. Martiny.