Er din firmahjemmeside lovlig?

Er din firmahjemmeside lovlig?

Er din firmahjemmeside lovlig?
Udgivet den 2. dec. 2020

Del artiklen

Lovgivningen stiller en række krav til, hvordan man – specielt som erhvervsdrivende – indretter sin hjemmeside. Det er vigtigt, at du kender til disse regler, så din virksomhed undgår klagesager, negativ omtale og potentielle sanktioner.

Vi giver dig 7 gode råd til en lovlig firmahjemmeside.

Overhold god markedsføringsskik

Virksomhedens hjemmeside, og dertil tilknyttede tjenester, skal overholde god markedsføringsskik. Det betyder blandt andet, at indholdet på din side ikke må være vildledende.

Rabatangivelser og priser skal som udgangspunkt oplyses inklusive alle afgifter og gebyrer (herunder moms), og vilkårene i tilbud skal være klare og tilgængelige for forbrugeren. Du skal desuden være særligt forsigtig med markedsføring rettet mod børn, da dette skal leve op til særligt skærpede krav.   

Endvidere må reklamer ikke fremstå som andet end reklamer.

Hvis din hjemmeside markedsfører sig over for forbrugere i andre lande, kan der desuden være krav om, at hjemmesiden ikke kun skal overholde dansk ret, men også andre landes markedsføringsretlige regler.

Vær opmærksom på ophavsretsloven og reglerne om varemærker

Ophavsretsloven har til formål at beskytte ”værker” herunder tekster, billeder, videoer m.m.

For at overholde ophavsretsloven må du f.eks. ikke kopiere andres hjemmesidetekster (som eksempelvis leveringsbetingelser, datapolitik eller lignende).

Det er varemærkeretten, der regulerer, hvorvidt dine firma- og produktnavne er varemærkebeskyttede, og om andre har ret til at benytte samme varemærke/navn som dit, samt hvornår du eksempelvis må benytte andres varemærker på din hjemmeside.

Beskyt dine kunders personoplysninger

Ofte vil det være nødvendigt, at dine brugere eller kunder afgiver personoplysninger (navn, mailadresse m.m.) for at gøre brug af din hjemmesides ydelser. F.eks. hvis de skal købe et produkt, tilmelde sig et nyhedsbrev eller logge på en brugerportal.

Denne behandling af personoplysninger vil i nogle tilfælde kræve udtrykkeligt samtykke fra den registrerede person (eksempelvis ved tilmelding til nyhedsbreve).

Der er desuden krav til, at oplysninger krypteres, når de transmitteres over internettet, hvis der behandles oplysninger med CPR-/personnumre eller andre fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Når du indsamler oplysninger om dine hjemmesidebesøgende, skal du desuden have en datapolitik (privacy policy), der oplyser databehandlerens identitet, formålet med indsamlingen af oplysningerne, brugerens rettigheder, klagemuligheder m.m.

Der er i den forbindelse en række krav i GDPR, som skal overholdes. Du kan bl.a. læse mere om håndteringen af GDPR her.

Vær opmærksom på din oplysningspligt

De fleste hjemmesider benytter ”cookies”, som lagrer oplysninger om de enkelte besøgende.

Cookies er ofte nødvendige i webshop-løsninger og til indsamling af besøgsstatistik.

I cookiebekendtgørelsen, som netop er blevet opdateret i 2020, bliver der stillet krav til, hvordan og hvornår hjemmesider skal oplyse om brugen af cookies.

Læs Digitaliseringsstyrelses cookievejledning her. 

Derudover har Datatilsynet udgivet en ny vejledning om håndteringen af cookies og samtykke, som du kan læse her.

Særlige regler for webshops

Internetbutikker skal, ud over reglerne i markedsføringsloven, også være opmærksom på at overholde e-handelsloven og forbrugeraftaleloven.

Det betyder bl.a., at din hjemmeside skal indeholde følgende oplysninger:

  • Dit firmanavn, adresse, kontaktoplysninger og CVR-nummer
  • Eventuelle godkendelsesordninger herunder relevante tilsynsmyndigheder
  • Din eventuelle tilknytning til en brancheorganisation
  • Klagemuligheder m.v.

Prisoplysninger og tilbud må ikke være vildledende, og vær opmærksom på, at der skal sendes en elektronisk ordrebekræftelse til kunden i umiddelbar forlængelse af en ordre.

Undgå faldgruberne

Hvis du ikke informerer dine kunder korrekt og tydeligt, kan det have konsekvenser for dig, og du kan miste nogle af dine rettigheder over for kunden. 

Eksempelvis er det vigtigt, at du informerer dine kunder om deres fortrydelsesret pr. post, email, sms eller lignende. Kunden har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, men hvis virksomheden ikke giver tilstrækkelig information om fortrydelsesretten, så kan den være gældende i helt op til 12 måneder.

Du skal også være opmærksom på, at du kan miste retten til at kræve betaling for eksempelvis leveringsomkostninger, hvis prisen ikke er oplyst klart inden aftalens indgåelse. Det er heller ikke lovligt at afkræve betaling for tillægsydelser, der er forhåndsafkrydsede i bestillingen.

Det er vores erfaring, at mange virksomheder kunne få gavn af at få gennemgået og opdateret deres generelle salgs- og leveringsbetingelser, for at undgå faldgruber som disse.

Beskyt dit firmas internetdomæne

En registrering af dit firmas domænenavn giver dig ret til at bruge domænenavnet, men det er kun beskyttet i begrænset omfang.

Du opnår ikke eneret til domænet og andre kan således frit bruge samme navn. Dog er det ikke tilladt at registrere domænenavne alene med videresalg for øje.

Hvis du vil beskytte rettighederne til dit domænenavn, så vil vi anbefale, at du registrerer domænenavnet som et varemærke. Læs mere om kravene til registrering af et varemærke i denne artikel: Har du registreret din virksomheds varemærke?

Når dit domæne er varemærkeregistreret, kan du lettere gribe ind over for eventuelle krænkelser af dit domænenavn.

Få hjælp til at vurdere lovligheden af din hjemmeside

Vi har betydelig erfaring med at vurdere lovligheden af hjemmesider, herunder internetbutikker, tjenestesider m.m. Kontakt os nedenfor eller læs mere om vores kompetencer inden for immaterielle rettigheder her.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk