Ejerskifteforsikringer er stadig en jungle for husejerne

Gå tilbage

Ejerskifteforsikringer er stadig en jungle for husejerne

Selvom ejerskifteforsikringen er en ordning, der har eksisteret i over 17 år, er både forsikringskunder og fagfolk til stadighed usikre på, hvad det er, forsikringen helt præcist dækker. Forsikringsbetingelserne er uklare, og derfor er det ofte et fortolkningsspørgsmål, om en skade er dækket eller ej.

 

Vi oplever som advokater med speciale i boligkøb, at forsikringskunderne ofte har svært ved at gennemskue, om de får en retfærdig afgørelse eller behandling fra forsikringsselskaberne.

 

Især føler mange kunder sig magtesløse, hvis der er tale om store skader på huset, som gør det besværligt for dem at leve i huset, mens deres sag bliver behandlet hos forsikringsselskabet. Det kan måske afholde nogen fra at starte en klagesag, fordi de simpelthen giver op undervejs og bare ønsker skaderne udbedret, så de kan bo i huset på normal vis igen.

 

Inden man giver helt op, kan det være en god idé at kontakte en specialist på området, så man kan få en professionel vurdering af, om man har fået det, man har krav på. Som forsikringskunde skal man fx være opmærksom på, at der er mulighed for at foretage det, der hedder en isoleret bevisoptagelse.

 

En isoleret bevisoptagelse vil sige, at man ved hjælp af sin advokat får lavet et syn og skøn gennem retten, som fastlægger beviset i sagen. I en ejerskiftesag vil det typisk dreje sig om skadens omfang, årsag, udbedringsmuligheder og omkostninger. Sådan et syn og skøn kan laves relativt hurtigt, hvorefter skaden kan blive udbedret. Man behøver altså ikke at vente i mange måneder på, at der er en afgørelse fra Ankenævnet for Forsikring eller domstolene.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker nærmere uddybning af dette emne, er du velkommen til at kontakte advokat Ken Torpe Christoffersen pr. mail ktc@wtc.dk, advokat Nete Dahl-Sørensen pr. mail nds@wtc.dk eller advokat Henrik Roslev Østergaard pr. mail hro@wtc.dk eller kontakt os på tlf. 48 22 00 40.