Det er slut med automatisk fratrædelse ved 70 år

Gå tilbage

Det er slut med automatisk fratrædelse ved 70 år

Det har hidtil været muligt at aftale, at medarbejdere automatisk fratræder ved det 70. år (eller senere), uden at dette er i strid med forskelsbehandlingsloven, som ellers forbyder forskelsbehandling bl.a. på grund af alder.

Mulighed for sådan en automatisk fratrædelse ophørte 1. januar 2016. Klausuler med dette indhold vil herefter ikke kunne gøres gældende overfor medarbejdere. I kollektive overenskomster vil bestemmelser herom dog være gældende indtil en ny overenskomst træder i kraft.

Vælger virksomheden at afskedige medarbejdere med henvisning til den ugyldige bestemmelse, vil det være i strid med forskelsbehandlingsloven, og medarbejderen vil være berettiget til en godtgørelse.

Baggrunden for denne ændring er, at regeringen ønsker, at alle som kan arbejde skal have mulighed for at arbejde.

Det vil dog fortsat være muligt at aftale, at medarbejdere automatisk fratræder, når de bliver 18 år.

Såfremt en virksomhed har en sådan bestemmelse om fratrædelse ved det 70. år, anbefaler vi, at der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten, hvoraf det fremgår, vilkåret om automatisk opsigelse ikke længere er gældende. Dette sikrer, at ansættelseskontrakten opfylder kravene i ansættelsesbevisloven. Alternativt er der risiko for, at virksomheden skal betale en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller behov for bistand til udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller tillæg hertil, er du velkommen til at kontakte advokat Gabriel L. K. Martiny eller advokat Jan Aarup.