Der er en ny ferielov på vej

Gå tilbage

Der er en ny ferielov på vej

Der er en ny ferielov på vej, som med stor sandsynlighed kommer til at betyde, at vi overgår fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

Regeringen nedsatte i august 2015 et Ferielovsudvalg, som nu er kommet med en betænkning, herunder forslag til en ny ferielov.

Hvad betyder samtidighedsferie?

Samtidighedsferie betyder, at medarbejderen optjener og afvikler sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder. Det foreslås i den forbindelse, at afviklingsåret udvides fra 12 måneder til 16 måneder, således medarbejderen har yderligere 4 måneder til at afholde sin optjente ferie.

Det betyder, at hvis de nye regler om samtidighedsferie gennemføres, vil f.eks. ferie, der optjenes i marts måned, allerede kunne afholdes i april måned samme år.

Hvad gælder i dag?

I dag optjener medarbejderen ferien i 1/1 – 31/12 (kalenderåret) og afholder ferien 1/5 – 30/4 det efterfølgende år (ferieåret). Der kan derfor gå op til 16 måneder før medarbejderen har mulighed for at afholde optjent ferie.

Antallet af feriedage

Antallet af feriedage (25 dage) vil være det samme og foreslås ikke ændret.

Overgangsordning

En del af forslaget indebærer, at der kommer en overgangsordning, som sikrer, at medarbejderen kan afholde 5 ugers ferie i overgangsåret samtidig med, at arbejdsgiveren ikke skal betale op til 10 ugers ferie i overgangssåret.

Hvornår forventes en ny ferielov at træde i kraft?

Hvis Ferielovsudvalgets forslag til en ny ferielov bliver vedtaget, vil de nye regler træde i kraft i september 2020.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den gældende eller kommende ferielov, er du velkommen til at kontakte advokat Gabriel L. K. Martiny eller advokat Jan Aarup, som begge er eksperter i arbejds- og ansættelsesret.