Den nye ferielov

Den nye ferielov

Den nye ferielov
Udgivet den 25. jun. 2019

Del artiklen

Den nye ferielov har betydning for din virksomheds økonomi og håndteringen af feriepenge. Den nye ferielov indeholder i det hele taget ændringer, som du bør forholde dig til allerede nu for at sikre en smidig overgang til de nye ferieregler.

Sådan optjenes ferie nu

Den ferielov vi har nu bygger på et princip om “forskudt ferie”. Det betyder, at en lønmodtager optjener 2,08 dages ferie pr. måned i kalenderåret fra 1. januar til 31. december (optjeningsåret), men at ferien først kan holdes fra 1. maj til 30. april året efter (ferieåret). Der kan derfor gå op til 16 måneder fra en lønmodtager bliver ansat, til lønmodtageren har ret til betalt ferie.

Sådan optjenes ferie efter den nye ferielov

Den nye ferielov rykker bl.a. på ferieåret og der bliver indført såkaldt ”samtidighedsferie”. 

For alle lønmodtagere betyder den nye ferielov, at de som udgangspunkt holder ferien i samme periode som den er optjent. Optjeningsperioden går fra at være kalenderåret (januar til december) i den nuværende ordning til at være 1. september til 31. august i den nye ordning. Afholdelsesperioden ændrer sig fra at være fra 1. maj året efter optjeningsåret i den nuværende ordning til at være 1. september i optjeningsåret til og med 31. december året efter (16 måneder).

Samtidighedsferie og den længere ferieafholdelsesperiode giver ubetinget bedre vilkår og en større fleksibilitet for lønmodtagerne, selvom den nye ferielov generelt fastholder feriemønstret og rammerne for ferieplacering, varsling, udstrækning m.v.

Overgangsordning

Inden den nye ferielov træder i kraft, bliver der indført en overgangsperiode. I det første år med samtidighedsferie vil de fleste lønmodtagere have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt efter den gamle lov – samtidigt med, at de vil optjene ferie efter de nye regler. Uden en overgangsordning ville størstedelen af alle lønmodtagere opspare et helt års ekstra ferie, og de ville derfor have ti ugers ferie, som de skulle holde i løbet af det første år.

Uanset om den ekstra ferie blev holdt eller helt eller delvist blev konverteret til udbetaling, kunne det få store konsekvenser for arbejdsgivernes økonomi, samfundsøkonomien og udbuddet af arbejdskraft. Derfor har Folketinget vedtaget en overgangsordning.

Det betyder, at ferie optjent i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019 – samt evt. ferie overført fra tidligere ferieår, som ikke er afholdt eller udbetalt senest den 31. august 2020, og som ikke er varslet til afholdelse i september 2020 – kan overføres til afholdelse efter den nye lov. Overgangsordningen skal sikre, at lønmodtagere har ferie som de kan holde i f.eks. efterårsferien 2020 og sommeren 2021 efter overgangen til den nye ferielov.

Ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 kan de derimod ikke holde eller få udbetalt efter den nye ferielov. Ferie optjent i denne periode skal indefryses og bliver først udbetalt, når lønmodtageren bliver pensioneret.

Læs også: Udbetaling af indefrosne feriepenge

Overblik over vigtige datoer i overgangsperioden

  • 1. januar – 31. august 2019 optjenes ferie, som kan holdes 1. maj – 31. august 2020.
  • 1. september 2020 starter ny ferieordning – hver måned sparer lønmodtagere 2,08 feriedage op, som de kan holde den efterfølgende måned eller senere.
  • 1. september 2019 – 31. august 2020 optjenes ferie, som indefryses.

Indefrosne feriepenge

Ved overgangen til den nye lov får alle lønmodtagere indefrosset feriepenge for op til 5 ugers ferie i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Fonden får til opgave at administrere og udbetale de feriepenge, som indefryses.

Overgangsordningen medfører som nævnt, at ferie optjent i perioden fra 1. september til 31. august 2020 skal indfryses. Det betyder, at du som arbejdsgiver skal opgøre og indberette hver enkelt medarbejders tilgodehavende feriemidler til fonden. Indberetningen skal ske senest den 31. december 2020 og skal foretages, uanset om du vælger at indberette de optjente feriemidler eller at indbetale beløbet til fonden.

Du kan som arbejdsgiver vælge alene at indberette de optjente feriemidler – og dermed beholde de indfrosne feriemidler i virksomheden. Det gælder for medarbejdere, der har ferie med løn, samt hvis du som arbejdsgiver benytter dig af feriekortordninger uden feriekasser. De arbejdsgivere, der i dag indbetaler til Feriekonto, og de arbejdsgivere, der har feriekortsordninger med feriekasser, skal indbetale beløbet til fonden.   

Opgørelsen og indberetningen skal være konkret for hver enkelt medarbejder og skal bl.a. indeholde oplysning om antal opsparede feriedage og den beløbsmæssige værdi heraf.

Sådan opgøres indefrosne feriemidler

Du skal være opmærksom på, at feriemidler til indefrysning opgøres på en anden måde end opgørelsen af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse, der tager udgangspunkt i de faktiske antal optjente dage.

Indefrosne feriemidler opgøres som feriegodtgørelse med 12,5 % af det skattemæssige feriepengegrundlag (den ferieberettigede løn i optjeningsperioden) opgjort for den enkelte medarbejder. Opgørelsen af indefrosne feriemidler svarer derfor til den opgørelsesmetode, der anvendes når en medarbejder fratræder eller ved løbende indbetaling af feriepenge for timelønnede medarbejdere til Feriekonto.

Hvis du ikke har pligt til at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden, og du vælger at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, skal de indefrosne feriepenge årligt reguleres med udgangspunkt i en indeksering, som oplyses af fonden.

Når en medarbejder forlader arbejdsmarkedet, skal du i denne situation afregne den pågældende medarbejders indekserede indefrosne feriemidler til fonden. Det er fonden, der udbetaler de indefrosne feriepenge til medarbejderen. 

Skal du indbetale eller ej?

Om det er mest fornuftigt at vælge at indbetale feriemidlerne eller ej, afhænger af din virksomheds konkrete situation, økonomi, likviditet og ind- og udlånsrenter. Vælger du alene at indberette beløbet kan du dog når som helst vælge efterfølgende at indbetale gældsforpligtelsen til fonden. 

Du har også mulighed for at indbetale gældsforpligtelsen på konkrete medarbejdere. Så længe du fortsat ønsker at opretholde gældsforpligtelsen over for fonden, skal du årligt bekræfte det over for fonden.

Du kan læse mere om reglerne for den nye ferielov på regeringens hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller den nye ferielov, er du velkomme til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk