fbpx

Skal jeg betale dækningsafgift – og betaler jeg den rigtige dækningsafgift?

Skal jeg betale dækningsafgift – og betaler jeg den rigtige dækningsafgift?

Skal jeg betale dækningsafgift – og betaler jeg den rigtige dækningsafgift?
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Formålet med denne artikel er at give et indblik i reglerne om dækningsafgift – hvem skal betale, og betales der den korrekte dækningsafgift?

Definition af dækningsafgift

Dækningsafgift er betegnet som en særskat på erhvervsejendomme, der pålægges i visse kommuner. Formålet med denne er at dække kommunens udgifter, som den påføres som følge af erhvervsejendommen.

Ejendomme, hvor der skal betales dækningsafgift

Hvorvidt der kan opkræves dækningsafgift afhænger af den faktiske anvendelse af ejendommen.

Der skal svares dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed.

Herudover kan der efter praksis pålægges dækningsafgift for ejendomme, hvis formål er at drive biograf, teater, restaurant, teglværk, kraftværk, varmeværk, vaskeri, tankstation, slagteri, skibsværft, mejeri, lagerbygning og pakhus, der anvendes som led i en forretnings- eller fabrikationsvirksomhed. De oplistede formål, der danner grundlag for dækningsafgift, er ikke udtømmende opregnet, hvorfor ejendomme der anvendes til andre formål også kan risikere at blive pålagt dækningsafgift.

Ejendommen, hvor der ikke opkræves dækningsafgift

Der opkræves ikke dækningsafgift, hvor ejendommen anvendes til følgende formål: Bolig, garageanlæg, godsterminaler (der fortrinsvis anvendes til læsning og losning af varer), falckstationer, busstationer, plejehjem, museer, kursusejendomme og campingpladser m.v.

Det bemærkes, at en forudsætning for opkrævning af dækningsafgift er, at ejendommen påfører kommunen udgifter. Her tænkes specielt på, at kommunen påføres udgifter som følge af kørsel til og fra ejendommen.

Vi anbefaler altid, at man tager kontakt til sin advokat for en drøftelse af, hvorvidt det er korrekt, at man bliver opkrævet dækningsafgift på sin ejendom.

Beregning af dækningsafgift

Dækningsafgiften beregnes ud fra forskellen mellem ejendomsvurderingen og grundværdien.

Dækningsafgiften for 2012 og 2013 beregnes på grundlag af den ansatte forskelsværdi ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010. Det bemærkes, at kommunen maksimalt kan opkræve en dækningsafgift på 10 ‰, og at der kun betales dækningsafgift af den del af forskelsværdien, der overstiger kr. 50.000.

Såfremt ejendommen en del af året anvendes til formål, hvor der skal betales dækningsafgift, skal der alene svares en forholdsmæssig afgift – altid oprundet til et helt kvartal.

Anvendes ejendommen både til formål, hvor der skal betales dækningsafgift og til formål, der er undtaget for dækningsafgiften, skal der kunne svares forholdsmæssig afgift. Det er dog under forudsætning af, at den del af forskelsværdien, der vedrører det dækningsafgiftspligtige formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen.

Betaler du den korrekte dækningsafgift?

Er du i tvivl om, hvorvidt du betaler den korrekte dækningsafgift, er du meget velkommen til at kontakte advokat René Wøhler på mail rew@wtc.dk eller tlf. +45 48 22 00 44.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

René Wøhler

René Wøhler

Advokat og partner (H)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk