Skal jeg betale dækningsafgift – og betaler jeg den rigtige dækningsafgift?

Skal jeg betale dækningsafgift – og betaler jeg den rigtige dækningsafgift?

Skal jeg betale dækningsafgift – og betaler jeg den rigtige dækningsafgift?
Udgivet den 11. apr. 2022

Del artiklen

Formålet med denne artikel er at give et indblik i reglerne om dækningsafgift – hvem skal betale, og betaler du den korrekte dækningsafgift?

Definition af dækningsafgift

Dækningsafgift er betegnet som en særskat på erhvervsejendomme, der pålægges i visse kommuner. Formålet med afgiften er at dække de udgifter, som påføres kommunen som følge af erhvervsejendommen.

Ejendomme, hvor der skal betales dækningsafgift

Hvorvidt der kan opkræves dækningsafgift afhænger af den faktiske anvendelse af ejendommen.

Der skal svares dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende.

Herudover kan der efter praksis pålægges dækningsafgift for ejendomme, hvis formål er at drive biograf, teater, restaurant, teglværk, kraftværk, varmeværk, vaskeri, tankstation, slagteri, skibsværft, mejeri, lagerbygning og pakhus, der anvendes som led i en forretnings- eller fabrikationsvirksomhed. De oplistede formål, der danner grundlag for dækningsafgift, er ikke udtømmende, hvorfor ejendomme der anvendes til andre formål også kan risikere at blive pålagt dækningsafgift.

Ejendomme, hvor der ikke opkræves dækningsafgift

Der opkræves ikke dækningsafgift, hvor ejendommen anvendes til følgende formål: Bolig, garageanlæg, godsterminaler (der fortrinsvis anvendes til læsning og losning af varer), falckstationer, busstationer, plejehjem, museer, kursusejendomme og campingpladser m.v.

En forudsætning for opkrævning af dækningsafgift er, at ejendommen påfører kommunen udgifter. Dette er specielt i tilfælde, hvor kommunen påføres udgifter som følge af kørsel til og fra ejendommen.

Vi anbefaler altid, at man tager kontakt til sin advokat for en drøftelse af, hvorvidt det er korrekt, at man bliver opkrævet dækningsafgift på sin ejendom.

Beregning af dækningsafgift

Dækningsafgiften blev indtil 31. december 2021 beregnet ud fra forskellen mellem ejendomsvurderingen og grundværdien – kaldet forskelsværdien.

Dette er fra 1. januar 2022 ændret, så dækningsværdien fremadrettet bliver opkrævet af grundværdien. Det skyldes, at der med de nye vurderingsprincipper ikke længere foretages en vurdering af ejendomsværdien på en erhvervsejendom, og derfor kan forskelsværdien ikke beregnes.

De nye vurderingsprincipper giver imidlertid anledning til usikkerhed, idet de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme først forventes i 2024, 2025 eller måske endnu senere. Indtil da opkræves der en foreløbig dækningsafgift, som reguleres endeligt, når den nye vurdering foreligger. Denne metode kan dog være problematisk ved mellemliggende salg, da dækningsafgiften hæfter på ejendommen. Købere af dækningsafgiftspligtige ejendomme kan derfor risikere at komme til at efterbetale dækningsafgift for sælgers ejertid, idet dækningsafgiften hæfter på ejendommen jf. ejendomsbeskatningslovens § 29, stk. 1.

Det vil være hensigtsmæssigt at aftaleregulere dette mellem køber og sælger. Men uanset en sådan aftale vil der være en usikkerhed om beløbets størrelse, der ikke vil kunne opgøres, ligesom køber ikke nødvendigvis eksisterer på det tidspunkt, hvor beløbet skal reguleres og betales/tilbagebetales.

De nye regler medfører også, at dækningsafgiften for ejendomme med lave bygningsværdier svarende til forskelsværdien og høje grundværdier vil stige, mens den vil falde for ejendomme med høje bygningsværdier og lave grundværdier.

De nye regler ændrer ikke ved, at såfremt ejendommen en del af året anvendes til formål, hvor der skal betales dækningsafgift, skal der alene svares en forholdsmæssig afgift – altid oprundet til et helt kvartal. Anvendes ejendommen både til formål, hvor der skal betales dækningsafgift og til formål, der er undtaget for dækningsafgiften, skal der kunne svares forholdsmæssig afgift. Det er dog under forudsætning af, at den del af grundværdien, der vedrører det dækningsafgiftspligtige formål, udgør mere end halvdelen af grundværdien for hele ejendommen.

Betaler du den korrekte dækningsafgift?

Er du i tvivl om, hvorvidt du betaler den korrekte dækningsafgift, er du meget velkommen til at kontakte advokat René Wøhler på mail rew@wtc.dk eller tlf. +45 48 22 00 44.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk