COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges

COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges

COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
Udgivet den 15. jan. 2021

Del artiklen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen, imens skærpede restriktioner har lukket det meste af Danmark ned – foreløbigt frem til den 7. februar 2021.

Lønkompensationsordningen skal holde hånden under virksomheder og lønmodtagere, der er hårdt ramt af de omfattende corona-restriktioner. Kompensationsordningen kan benyttes af virksomheder, som har hjemsendt medarbejdere, der ellers stod over for afskedigelse pga. den nuværende situation.

Hvem kan søge om lønkompensation?

Alle virksomheder i Danmark kan søge om lønkompensation, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at opnå kompensation.

Du kan søge om lønkompensation, hvis:

  • Minimum 30% eller mere end 50 af dine medarbejdere er hjemsendt
  • Medarbejderne får fuld løn under hjemsendelsen
  • Medarbejderne arbejder ikke i perioden under hjemsendelsen

Bemærk, det er ikke et krav, at din virksomhed ikke har omsætning i den periode, du søger kompensation for.

Hvor meget kan du få i lønkompensation?

Hvis du hjemsender medarbejdere med løn, vil Staten dække mellem 75% (for funktionærer) og 90% (for ikke-funktionærer) af lønnen – dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. medarbejder.

Læs mere og ansøg om kompensation her: virksomhedsguiden.dk.

Varsling af ferie

De hjemsendte medarbejdere skal samtidig være forberedte på at afgive nogle feriedage.

Det fremgår nemlig af aftalen at medarbejdere, der er hjemsendt i perioden frem til den 7. februar 2021, skal bidrage med at afgive én ferie- eller afspadseringsdag.

Hvis medarbejderen ikke har optjent ferie, kan virksomheden kræve, at medarbejderen afholder én fridag uden løn. Hvis de skærpede restriktioner, og deraf afledte hjemsendelser, fortsætter efter den 7. februar 2021, kan medarbejderne desuden pålægges at afholde én feriedag pr. måned (dog maksimalt 5 feriedage i alt).

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl, om du kan modtage kompensation, og om det er det rette for din virksomhed? Du er meget velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk