COVID-19 – kan din virksomhed modtage statens lønkompensation?

COVID-19 – kan din virksomhed modtage statens lønkompensation?

COVID-19 – kan din virksomhed modtage statens lønkompensation?
Udgivet den 16. mar. 2020

Del artiklen

På et pressemøde i går søndag, fremlagde regeringen nye tiltag, der skal hjælpe virksomheder og Danmark ud af en potentiel økonomisk krise som følge af COVID-19. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er klar til at lønkompensere økonomisk pressede virksomheder, så de undgår massefyringer.

Hvem kan lønkompenseres?

Ordningen er rettet imod private virksomheder, der står over for at skulle afskedige 30%, eller mere end 50 medarbejdere, på grund af økonomiske følger af COVID-19.

For at gøre brug af ordningen skal du have medarbejdere, som er fyringstruet på grund af COVID-19. Derudover skal følgende betingelser være opfyldt, i den periode, hvor lønkompensationen finder sted:

  • Du må ikke sende medarbejdere hjem uden løn
  • Du må ikke afskedige medarbejdere af økonomiske årsager
  • Medarbejderne, der lønkompenseres for, skal være ansat før den 9. marts 2020

Virksomheden sender dermed en række medarbejdere hjem med fuld løn, i stedet for at afskedige dem, hvoraf en del af lønnen tilbagebetales af staten.

Det er en forudsætning, af medarbejderen ikke har mulighed for at arbejde hjemme.

Som udgangspunkt varer støtteordningen i 3 måneder – fra den 9. marts til den 9. juni.

Hvor meget kan du få i lønkompensation?

For funktionærer kan virksomheder få tilbagebetalt 75% af medarbejderens løn – dog maksimalt 30.000 kr.

For ikke-funktionærer gælder, at staten kompenserer med 90% af lønnen – dog også maksimalt 30.000 kr.

Medarbejderens bidrag

I den periode hvor lønkompensationen er gjort gældende, er det et krav, at medarbejderen giver afkald på 5 feriedage. Såfremt medarbejderen ikke har feriedage tilbage, kan der gøres brug af enten afspadsering eller medarbejderen må tage fri uden løn. Det er også en mulighed, at medarbejderen bruger 5 feriedage fra det nye ferieår, såfremt dette aftales med arbejdsgiver.

Virksomheden kan selvsagt ikke få lønkompensation for disse 5 dage.

Sådan søger du lønkompensation

Du søger om lønkompensation på virk.dk, hvor du angiver antallet af medarbejdere, som skulle have været afskediget på grund af coronasituationen. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at kunne udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

De berørte medarbejdere registreres med CPR-nummer, og virksomheden skal senere kunne dokumentere, at disse har væres hjemsendt i den angivne periode. Der udbetales lønkompensation på baggrund af antallet af medarbejdere og den periode, som virksomheden forventer at være ramt økonomisk grundet COVID-19 situationen.

Kontakt WTC advokaterne

Er du i tvivl, om regeringens hjælpepakke er det rette for din virksomhed? Du er meget velkommen til at kontakte os til en drøftelse af, om det kan betale sig for din virksomhed at tage imod statens tilbud om lønkompensation, med de begrænsninger dette samtidig medfører.

Du kan læse mere om aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: bm.dk.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk