fbpx

Coronavirus og ansættelsesretten – hvad skal jeg vide som arbejdsgiver?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Coronavirus og ansættelsesretten – hvad skal jeg vide som arbejdsgiver?

WTC advokaterne - Kontor i Helsingør

Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for flere smittetilfælde af Coronavirus (COVID-19) i Danmark er høj. Og risikoen for et egentligt smitteudbrud, inden for de kommende uger, vurderes som høj (risikovurdering pr. 10. marts 2020). 

Med Coronavirus følger en række ansættelsesretlige problemstillinger, du som arbejdsgiver skal tage stilling til. Eksempelvis hvornår der er tale om lovligt eller ulovligt fravær i forbindelse med en karantæne, eller hvornår en coronasmittet medarbejder har ret til løn ved fravær. I denne artikel kan du få svar på disse spørgsmål.

Hvordan forholder jeg mig, hvis en medarbejder skal i karantæne?

Det er lovligt fravær, hvis medarbejderen er smittet med Coronavirus og er sat i karantæne af sundhedsmyndigheder. I det tilfælde gælder de almindelige regler for sygefravær og løn under sygdom.

Hvis medarbejderen ikke er konstateret smittet og sættes i karantæne, kan der formentlig ikke gøres krav på løn under fravær. Vi anbefaler, at du tager kontakt til en advokat med henblik på at få juridisk vurdering af, hvorvidt der i den konkrete sag er tale om såkaldt lovlig forfald.

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet anbefaler, at hvis man har opholdt sig i særlige risikoområder, bør man holde sig hjemme fra arbejde i en periode. I den forbindelse opfordrer Erhvervsministeriet til, at arbejdsgivere udbetaler løn til medarbejdere, som bliver hjemme på grund af smitterisiko. Også selvom medarbejderen ikke har ret til at få løn. Dette er en individuel aftale, der må laves mellem arbejdsgiver og medarbejder. 

Hvis du selv pålægger en medarbejder at blive hjemme, fordi vedkommende har opholdt sig i et coronaramt område, så er du til gengæld forpligtet til at udbetale løn til medarbejderen i den periode, hvor vedkommende er fraværende.

Er det lovligt fravær, hvis en medarbejder ikke møder på arbejde af frygt for coronasmitte?

Nej – i udgangspunktet er det ikke lovligt at nægte at møde på arbejde på grund af frygt for at blive smittet. Medarbejderen kan heller ikke insistere på at arbejde hjemmefra. Det er ulovligt fravær at blive hjemme, medmindre der ligger en konkret og reel risiko for medarbejderens helbred ved at møde ind på arbejde. For eksempel hvis der har været smitteudbrud på arbejdspladsen.

Hvis der ikke foreligger en konkret eller reel smitterisiko, kan arbejdsgiver nægte at udbetale løn til medarbejderen i fraværsperioden. Og i yderste konsekvens vælge at opsige eller bortvise medarbejderen. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, inden du opsiger eller bortviser en medarbejder, så det sikres, at dette sker på et sagligt grundlag.

Må man nægte at tage på forretningsrejse af frygt for coronasmitte?

Medarbejderen må som udgangspunkt ikke nægte at tage på forretningsrejse. Men hvis der er tale om rejser, hvor medarbejderens liv og helbred kan være i fare, er dette en lovlig grund til at nægte at tage af sted på forretningsrejse.  

Medarbejderen kan lovligt nægte at tage af sted til områder, som, på grund af smitterisikoen i det pågældende land, frarådes af Udenrigsministeriet.  

Hvad gør jeg, hvis en medarbejder møder op med symptomer på Coronavirus?

Som nævnt ovenfor, må du gerne pålægge medarbejderen at tage hjem. Du må også gerne spørge ind til medarbejderens seneste udlandsrejser, med henblik på at afdække eventuel risiko for at symptomerne kan stamme fra Coronavirus.

Hvis du vælger at sende medarbejderen hjem, er du forpligtet til at betale løn i fraværsperioden.

Hvor kan jeg holde mig orienteret om situationen?

På sundhedsstyrelsens hjemmeside, sst.dk, bliver du opdateret med nyeste risikovurderinger og anbefalinger til blandt andet virksomheder.

På udenrigsministeriets hjemmeside, um.dk, kan du holde øje med nyeste anbefalinger, i forhold til rejsedestinationer der frarådes.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os med ansættelsesretlige spørgsmål.

Print Friendly, PDF & Email

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.