fbpx

Brug af digitale medier ved opsigelse og ophævelse af lejeaftaler

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Brug af digitale medier ved opsigelse og ophævelse af lejeaftaler

Vestre Landsret tog i juni måned 2012 stilling i en sag, hvor udlejers advokat efter med anbefalet brev at have fremsendt et korrekt skriftligt lejepåkrav sendte en e-mail til lejeren, hvori det blev tilkendegivet, at lejemålet nu var ophævet som følge af betalingsmisligholdelse. Det følger normalt af Lejelovens § 4, stk. 2, at det ikke kan aftales, at meddelelse efter §87 (udlejers opsigelse) og § 93, stk. 2 (udlejers påkrav) i Lejeloven, kan afgives som digitale dokumenter. Afgørelsen må forstås således, at det kun er påkravsskrivelsen der ikke må afgives som et digitalt dokument. Afgørelsen er rigtig, idet det ikke fremgår af § 93, at ophævelsen skal ske skriftligt. Var dette tilfældet havde en digital ophævelse krævet forudgående aftale.

Udlejer skal derfor fortsat sende påkrav med almindelig post og bør også sende påkravet anbefalet af hensyn til, at det er udlejers bevisbyrde, at påkravet er kommet frem.

Landsretten tog herefter udlejers udsættelsesbegæring til følge og bestemte, at ophævelsen var gennemført med rette. Det bemærkes, at Landsretten omgjorde Fogedrettens afgørelse, idet Fogedretten var af den opfattelse, at en ophævelsesskrivelse ikke kunne fremsendes som digitalt dokument. Med Landsrettens afgørelse er dette nu ændret.

Dommen er ligeså vigtig til at konstatere, at påkravsskrivelser ikke kan fremsendes som digitale dokumenter og som følge af, at det er udlejer der har bevisbyrden for, at ophævelsesskrivelsen er kommet frem, bør disse stadigvæk fremsendes som anbefalet post.

I øvrigt bedes det bemærket, at denne afgørelse og kun vedrører ophævelse. Afgørelsen tager ikke stilling til om en opsigelse kan sendes digitalt. Det følger af lejelovens § 4, stk. 2, jf. § 87, at udlejer under ingen omstændigheder kan sende sin opsigelse digitalt. Lejer er som udgangspunkt frit stillet med henblik på opsigelse, herunder såvel mundtligt som digitalt. Dette gælder imidlertid ikke, hvis parterne har aftalt, at opsigelse skal ske skriftligt. I sidstnævnte tilfælde kan lejer hverken opsige mundtligt eller via digitale medier. Se TBB 2012.179Ø.

Ved digitale medier menes i denne artikel eksempelvis e-mail, sms, facebook, blog mv.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller har behov for assistance ved en opsigelse eller ophævelse så kontakt venligst advokat René Wøhler, advokat Ken Torpe Christoffersen, advokat Nete Dahl-Sørensen eller advokat Henrik Roslev Østergaard.

Print Friendly, PDF & Email