Bliver jeg medejer af hans bil, når vi gifter os?

Gå tilbage

Bliver jeg medejer af hans bil, når vi gifter os?

I langt de fleste ægteskaber er udgangspunktet, at ægtefællerne har delingsformue, og delingsformuen udgør et formuefællesskab mellem dem. Hvad betyder det egentlig? Mange mennesker er af den opfattelse, at når man gifter sig, ejer man alt sammen, og man er også sammen om at hæfte for hinandens gæld.

Sådan er loven imidlertid ikke. Selv om man gifter sig, er den danske lovgivning sådan indrettet, at de aktiver, der er købt af manden, også tilhører manden og det, som hustruen har købt, tilhører hende. Hvis hustruen således for penge, der står på hendes konto – f.eks. hendes løn – køber et farvefjernsyn, så tilhører det hende. Hvis mand og kone fra en fælles konto køber nye møbler til stuen, så ejer de dem i fællesskab.

Tilsvarende hæfter man kun for sin egen gæld. Hvis hustruen ikke har penge til at købe farvefjernsynet og derfor låner penge i banken for at købe fjernsynet, så er det kun hende, der skylder banken penge (medmindre manden også har underskrevet gældsbrevet). Banken vil således kun kunne holde sig til hustruen og hendes aktiver, hvis hun ikke betaler lånet tilbage, og selvom manden måske ejer familiens hus, kan banken ikke foretage udlæg heri for hustruens gæld. Dette er jo ikke noget, man som ægtepar normalt tænker så meget over i dagligdagen, men hvis fællesboet – altså alt, som ægtefællerne ejer og skylder væk –skal gøres op (skiftes), bliver det relevant. Skifte sker ved separation, skilsmisse og ved død.

Skal man skifte boet i forbindelse med separation eller skilsmisse, gør man ikke de enkelte aktiver op hver for sig – man deler f.eks. ikke alle bankkonti hver for sig. I stedet udarbejder man et regnskab, som viser, hvad den enkelte ægtefælle ejer og hvad vedkommende skylder, så man kan opgøre, om der ville være overskud eller underskud, hvis hver ægtefælle solgte alt og betalte al gæld.

Viser det sig, at den ene af ægtefællerne skylder mere væk, end vedkommende ejer, er hans/hendes nettoformue (som kaldes bodel) negativ og skal ikke deles med den anden ægtefælle. Er den derimod positiv, skal man dele med den anden ægtefælle.

En deling af boet kunne se sådan ud:

Manden ejer

Halvdelen af huset kr. 900.000
Bil kr. 100.000
I alt kr. 1.000.000  

og skylder

Lån i huset kr. -500.000
Studielån, der blev optaget, da parterne var nygifte kr. -700.000
hvorefter mandens samlede formue derfor er negativ kr. -200.000  

Hustruen ejer

Den anden halvdel af huset kr. 900.000
Værdipapirer kr. 200.000
I alt kr. 1.100.000 

og har kun gæld i huset kr. -500.000
så hendes bodel er positiv med kr. 600.000

Hustruen skal så aflevere halvdelen af sin formue eller kr. 300.000 til manden, som til gengæld ikke afleverer nogen del af sit underskud til hustruen og derfor hænger på den selv. Resultatet bliver, at hustruen har netto kr. 300.000, mens manden har netto kr. 100.000.

Ved en separation eller skilsmisse bliver rigtig mange ægtepar overraskede over denne deling, som måske ikke har været tilsigtet. Det studielån, manden optog, var måske et lån, man var enige om at optage for at dække de almindelige leveomkostninger, mens manden studerede, og hustruens værdipapirer er måske aktier, hun har købt som medarbejder i et firma, der lige pludselig gik rigtig godt – men for penge, der ellers ville være indgået i den daglige husholdning.

Ægtefæller bør derfor være opmærksomme på, hvem der ejer hvad og hvem der hæfter for lånene, for ellers kan man i forbindelse med separationen eller skilsmissen komme ud for en deling af værdierne, som måske aldrig havde været meningen.

Ved et familietjek, som din familieretsadvokat sørger for, gennemgår vi jeres økonomiske og personlige forhold, herunder også behovet for oprettelse af f.eks. testamente eller ægtepagt, jeres pensionsforhold m.v., så I kan få klar besked og overblik over netop jeres økonomiske forhold i ægteskabet.

Med den nye ægtefællelov, som trådte i kraft den 1. januar 2018, er der åbnet mulighed for, at ægtefæller i ægtepartsform kan indgå aftaler om, i hvilket omfang gæld kan fradrages i delingsformuen ved separation og skilsmisse.

Har du spørgsmål eller ønsker du at få gennemgået dine økonomiske forhold i ægteskabet, er du velkommen til at kontakte advokat Ditte Kjeldgaard, advokat Lone Mørch eller advokat Nete Dahl-Sørensen.