fbpx

Arvingerne

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Arvingerne

Vi erfarer ofte ved vores behandling af dødsboer, at mange af de problemer, som opstår under bobehandlingen, kunne være undgået ved at tage hånd om dem i tide – som regel ved at have oprettet et testamente.

I et testamente kan det bestemmes, hvem der skal arve og i hvilket forhold. Man skal kun tage hensyn til tvangsarvereglerne. Hvis man efterlader sig en ægtefælle og/eller livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn osv.), kan man frit bestemme over ¾ af det, man efterlader sig. Den resterende ¼ skal tilfalde tvangsarvingerne i et nærmere fastsat forhold.

I forbindelse med udarbejdelsen af testamentet bør det overvejes, om der skal indsættes en bobestyrer. Dermed undgås i videst mulige omfang uvenskab mellem arvingerne, og at en af arvingerne styrer de andre arvinger. Det giver ofte arvingerne en vis styrke, at der er en bobestyrer, som henholder sig til reglerne og afdødes ønsker.

Mange vælger i et testamente at bestemme, at det børnenes skal arve, skal tilhøre dem som deres skilsmissesæreje. Dermed sikres det, at børnene ikke skal dele arven efter forældrene med deres ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Det er reelt meget få personer, som ikke har behov for et testamente bortset fra den gruppe, som intet ejer ud over almindeligt  indbo. Det er derfor ofte nødvendigt at oprette et testamente for helt basalt at sikre, at ægtefællen/samleveren kan blive boende i parrets bolig.

Print Friendly, PDF & Email

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)