Arveforskud: Sådan gør du

Arveforskud: Sådan gør du

Arveforskud: Sådan gør du
Udgivet den 20. mar. 2023

Del artiklen

At give forskud på arv kan være en god løsning for dig, der ønsker at hjælpe dine arvinger eller for dig som blot ønsker at uddele et beløb til dine arvinger mens du er i live. 

Hvad er et arveforskud? 

Det er vigtigt at være opmærksom på at et arveforskud ikke er en gave og det er heller ikke et lån som skal tilbagebetales.  

Et arveforskud er et forskud på den forventede arv. Giver du forskud til en arving skal dette forskud fradrages i den arv som senere måtte tilfalde din arving.  

Hvem kan få et arveforskud? 

Du kan give et arveforskud til din ægtefælle, dine livsarvinger og til den arving som du i et testamente har bestemt skal arve dig. 

Hvordan gives et arveforskud? 

Et arveforskud kan bestå af et pengebeløb eller af værdifulde genstande. Når et forskud overføres eller gives til din arving, skal det senest på det tidspunkt hvor arveforskuddet gives være afklaret, at der er tale om et arveforskud. Derfor anbefaler vi, at der udarbejdes en arveforskudskontrakt eller et testamente som beskriver, at der er givet forskud på arven. 

Du skal være opmærksom på at du ikke først kan give en gave til din arving og så senere beslutte at gaven i stedet skal være forskud på arv.  

Afgifter

Arveforskuddet behandles afgiftsmæssigt på samme måde som gaver. Det betyder, at der skal betales afgift af arveforskuddet til livsarvinger på 15%. I 2023 er beløbsgrænsen for gaver – men også arveforskud – kr. 71.500. Forskud på arv og gaver er afgiftsfri for beløb under denne beløbsgrænse.

Du bør dog være opmærksom på, at du ikke kan give en afgiftsfri gave og et afgiftsfrit arveforskud til den samme person i samme indeværende år.

Arveforskud til en ægtefælle er afgiftsfrit.

En række arvinger – hvis de indgår i dit testamente – skal ikke betale afgift af arveforskud under beløbsgrænsen. Det er f.eks. stedbørn, børnebørn, bedsteforældre, plejebørn som arvelader har delt bopæl med i minimum fem år eller fx personer der har delt bopæl med arvelader i minimum to år før modtagelsen af gaven.

Visse øvrige familiemedlemmer, såsom stedforældre eller bedsteforældre, vil skulle betale 36,25% i afgift af det beløb, som overstiger kr. 71.500.

Dine søskende og dine venner skal betale indkomstskat såfremt du giver dem et arveforskud.

En afgiftspligtig gave skal anmeldes til SKAT senest den 1. maj året efter modtagelsen, og gaveafgiften skal betales samme dag, som gaveanmeldelsen indsendes. Hvis du er i tvivl om reglerne, kan det være en god idé at kontakte en advokat med ekspertise inden for området. 

Alternativer til arveforskud? 

Et rentefrit familielån eller en gave kan med fordel anvendes som et alternativ til et arveforskud.

Med et rentefrit familielån – også kendt som et anfordringslån – kan familiemedlemmer låne penge på fordelagtige vilkår, idet et sådan lån er rente- og afdragsfrit. Til gengæld kan du som långiver opsige gældsbrevet med et varsel på 14 dage.

Et andet alternativ til et arveforskud er at give en gave. En gave skal ikke modregnes i arven, når arvelader går bort.

Læs også: Hvor meget arver dine efterladte , når afgiften er betalt

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Sara Prier Jakobsen

Sara Prier Jakobsen

Advokat

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Morten Jensen

Morten Jensen

Advokat (H) | Partner

Michelle Ljungstrøm

Michelle Ljungstrøm

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk