Artikler

Læs vores artikler her

Hvor store gaver må jeg give?

Hvor store gaver må jeg give mine børn uden at SKAT blander sig? I 2018 må man give hvert af sine børn gaver for op til kr. 64.300. Hvis gaven…

Læs artikel

Rentefri lån til familien

Ønsker du at yde et rentefrit lån til din familie, er der en række betingelser, der skal opfyldes, hvis lånet skal ydes uden skattemæssige konsekvenser. Da der ikke findes faste…

Læs artikel

Ledelsesansvar

En af fordelene ved at drive virksomhed i selskabsform (ApS, A/S) er adskillelsen mellem selskabets øko-nomi på den ene side og kapitalejernes, direktionens og bestyrelsens økonomi på den anden side.…

Læs artikel

Lejeforhøjelse – hvad gør jeg?

Det kan nogle gange være vanskeligt at fastsætte lejens størrelse, når man skal leje en lejlighed ud. Hvad skal lejligheden koste at leje og hvad må den koste uden, at…

Læs artikel

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106. Huslejenævnet kan kun behandle sager om: Huslejens størrelse Lejeforhøjelser Depositum Forudbetalt leje Udlejers pligt til renholdelse,…

Læs artikel

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

Hvis du enten som udlejer står over for at skulle leje et erhvervslejemål ud, eller du som erhvervsdrivende står over for at skulle finde et erhvervslejemål, er der en hel…

Læs artikel

Lejeloven

I Danmark er udlejning af fast ejendom reguleret ved flere forskellige lejelove. Lejelovene er særdeles komplekse, og det indbyrdes samspil er kompliceret. Det er ikke anbefalelsesværdigt som privat person eller…

Læs artikel

For høj husleje – boliglejemål

Reglerne om lejefastsættelse er særdeles komplicerede og det gør det ikke nemmere, at der gælder forskellige regler for lejemål alt afhængigt af, hvilken ejendom det ligger i, hvor gammel og…

Læs artikel

For høj husleje – erhvervslejemål

Der findes i lejelovgivningen regler om, hvor meget en udlejer må opkræve i husleje. Der er regler gældende både for erhvervslejemål og boliglejemål. Hvis du vil læse om reglerne for…

Læs artikel

Opsigelse og tidsbegrænsning i boliglejemål

Opsigelse – lejers Er lejeaftalen ikke indgået for et bestemt tidsrum, eller kan det ikke oplyses, hvilken lejetid parterne har aftalt, kan lejeren (og kun lejeren) opsige lejeaftalen. Opsigelsesvarslet er…

Læs artikel

Den “nye” lejelov

Den ”nye” lejelov trådte i kraft den 1. juli 2015. Formålet med lovforslaget var at forenkle reglerne. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, ligesom to ud af tre lejerorganisationer, at konsekvensen desværre blev…

Læs artikel

Lejers udflytning – UDFLYTNINGSRAPPORT

Jeg har i en anden artikel beskrevet reglerne om indflytningsrapport og vedligeholdelse i lejeperioden. Denne artikel handler om reglerne for afholdelse af udflytningssyn i forbindelse med lejers fraflytning af det lejede.…

Læs artikel

Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?

Temaet for denne artikel er tidsbegrænsede lejeaftaler. I artiklen gennemgås mulighederne for indgåelse og tilsidesættelse af tidsbegrænsede lejeaftaler i boliglejemål. Udgangspunktet i lejeloven er, at lejeaftaler er tidsubegrænsede, det vil…

Læs artikel

Betaler du for meget i leje?

Betaler du for meget i leje? – 12-02-2016 I en dom fra Vestre Landsret TBB 2014.457 (U2015.3674H) har Landsretten taget stilling til, hvornår en mellem udlejer og lejer aftalt leje væsentlig…

Læs artikel

Rekonstruktion – nye regler i Konkursloven

Med en nylig lovændring i Konkursloven er betalingsstandsningsinstituttet blevet afskaffet, ligesom reg-lerne om tvangsakkord er ophævet. I stedet er der indført et rekonstruktionsinstitut, der tillige indeholder regler om tvangsakkord. Lovændringerne…

Læs artikel

Et indblik i ophavsretten

Formålet med denne artikel er at give et indblik i de ophavsretlige regler – hvad er omfattet af ophavsretten – hvordan opnår man ophavsretlig beskyttelse – hvor længe er værket…

Læs artikel

Har I styr på jeres varemærker?

Mange virksomheder har lært, hvor vigtigt det er at få registreret deres varemærke i alle de lande, hvor varemærket bruges. Desværre oplever vi ofte, at når et varemærke én gang…

Læs artikel

Hvem skal købe ejendommen?

Et noget overset moment i en ejendomshandel er spørgsmålet om, hvem der egentlig skal stå som ejer på skødet. Dette svar giver sig selv, hvis man er ene om at…

Læs artikel

Hvordan styrer jeg mit byggeprojekt?

Hvis du vil undgå at blive snydt af håndværkere og entreprenører, så er der en lang række forhold du børe være opmærksom på. Her er nogle af de vigtigste råd.…

Læs artikel

Administration af investeringsejendomme

Markedet for investeringsejendomme, herunder såvel boligudlejningsejendomme som erhvervsejendomme, i form af kontor, lager, produktion og butikker har været et yndet investeringsobjekt for mange danskere, der i stedet for at investere…

Læs artikel

Andelsbolig – hit eller skidt?

Er du på vej ud på boligmarkedet, og lader du dig friste af de ”billigere” andelsboliger, så følger her nogle råd, som du bør overveje i forbindelse med køb af…

Læs artikel

Ejendomshandlens dokumenter

Forinden købet af en ejendom modtager køber og dennes rådgiver (advokaten) en række dokumenter omhandlende den pågældende ejendom.   I nedenstående artikel vil de enkelte dokumenter fremgå, ligesom der vil…

Læs artikel

Er et skøde stadig et skøde?

I forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning i september måned 2009 skal alle handler med fast ejendom indberettes digitalt til Retten i Hobro, som er den domstol, hvortil samtlige…

Læs artikel

Ejer du en udlejnings-/investeringsejendom?

Ejere af udlejningsejendomme / investeringsejendomme, der bør altid være opmærksomme på at optimere indtægterne på deres ejendom og reducere udgifterne på samme.   WTC advokaterne har udarbejdet et koncept, hvor…

Læs artikel

Ny afgørende dom om olietanke

Højesteret har i april måned 2014 afsagt en afgørende dom om olietanke. Dommen fastlægger købers forpligtelse til at undersøge forholdene, når en ejendom erhverves.   Fakta om sagen Sagen drejer…

Læs artikel