10 krav til ansættelseskontrakten

10 krav til ansættelseskontrakten

10 krav til ansættelseskontrakten
Udgivet den 11. aug. 2022

Del artiklen

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt (også kaldet ansættelsesbevis) til dine ansatte. I denne artikel får du overblik over de lovkrav, der er forbundet med ansættelseskontrakten.

Hvis du ansætter en medarbejder på over 8 timer om ugen, skal du lave en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten skal udleveres til medarbejderen senest én måned efter ansættelsens start.

En manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt kan medføre, at du som arbejdsgiver skal betale en godtgørelse til medarbejderen svarende til typisk mellem kr. 5.000-10.000.

 

Krav til ansættelseskontrakten

Her kan du læse, hvilke 10 punkter ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller – i mangel af fast arbejdssted – et sted hvor arbejdet hovedsageligt udføres. Alternativt skal det oplyses, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder herunder informationer om eventuelt hovedsæde eller arbejdsgiverens hjemadresse.
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 4. Ansættelsesforholdets starttidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed – hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 7. Varigheden af, og reglerne om, lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.
 8. Den gældende eller aftalte løn som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse herunder andre tillæg og løndele, der ikke er indeholdt i lønnen f.eks. pensionsbidrag eller kost og logi. Endvidere skal der oplyses om udbetalingsterminer.
 9. Den normale, daglige eller ugentlige arbejdstid.
 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster, eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

 

Øvrige vilkår skal også med i kontrakten

Udover ovenstående 10 punkter skal ansættelseskontrakten også indeholde alle væsentlige vilkår, som ansættelsesforholdet medfører.

Det kan f.eks. være:

 • Medarbejderens pligt til at påtage sig overarbejde.
 • Eventuelle konkurrence- og kundeklausuler.
 • 120-dages reglen.
 • Uniformsregler.
 • Krav om kørekort og egen bil.

Listen er ikke udtømmende, men er blot eksempler på væsentlige vilkår, der bør skrives ind i ansættelseskontrakten.  

Læs også: Jobklausuler er ikke længere gyldige.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk