Aftaler om børnebidrag er bindende!

Gå tilbage

Aftaler om børnebidrag er bindende!

Ankestyrelsen har netop afgjort en sag om ændring af en aftale om børnebidrag, hvor Ankestyrelsen fastslog, at faren var bundet af den aftale, han havde indgået med moren i forbindelse med deres samlivsophævelse.

I forbindelse med parternes samlivsophævelse i 2010 indgik parterne aftale om, at samværet blev fastsat således, at børnene opholdt sig 9 dage hos moren og 5 dage hos faren. I den forbindelse indgik de aftale om, at faren skulle betale børnebidrag på kr. 4.300 for begge børn pr. måned. I løbet af det første halve år blev samværsaftalen ændret til en 7/7-ordning, og faren fortsatte med at betale kr. 4.300 til moren, idet parterne aftalte, at beløbet skulle gå til dækning af udgifter til SFO, tøj og andre forsørgelsesudgifter. Moren påtog sig således at afholde disse udgifter, mod at faren til gengæld betalte kr. 4.300 pr. måned.

I 2014 søgte moren om forhøjelse af bidraget, hvorefter faren søgte om bortfald af bidraget under henvisning til, at parterne nu praktiserer en 7/7-ordning, og at han selv fremadrettet vil afholde udgifterne til køb af tøj m.v. til børnene.

Ankestyrelsen har afgjort sagen således, at bidraget ikke forhøjes, og at bidraget ikke bortfalder under henvisning til, at faren i forbindelse med ændringen af samværet fortsætter sin betaling af kr. 4.300 pr. måned, hvilket anses for en stiltiende aftale om fortsat at bidrage til børnenes forsørgelse trods ændringer i omfanget af samværet.

Da aftalen ikke var åbenbar urimelig, kunne den ikke tilsidesættes.

Hvis du har behov for bistand i forbindelse med ovenstående eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. +45 48 22 00 40