fbpx

5 ting du bør vide, før du bliver udlejer

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

5 ting du bør vide, før du bliver udlejer

WTC advokaterne Helsingør

Vil du leje ét eller flere lejemål ud, er det vigtigt at kende lejeloven. Ellers risikerer du at få problemer med lejere, eller i værste fald ende i Huslejenævnet. Nedenfor er fem gode råd til dig, der går med overvejelser om at blive udlejer.

1. Lejekontrakten – Her er skabelonen, du skal bruge

Ved udlejning af lejligheder SKAL du anvende en autoriseret skabelon til lejekontrakten. Ellers risikerer du, at de aftaler, som du indgår med lejeren, vil være ugyldige.

Der findes kun én autoriseret skabelon, når det gælder boliglejekontrakter. Du kan downloade skabelonen her. Du må ikke lave ændringer/overstregninger eller tilføjelser i den autoriserede skabelon.

Du må gerne sende lejekontrakten digitalt til underskrivelse hos din lejer, f.eks. på e-mail. Husk dog, at lejekontrakten indeholder fortrolige oplysninger, og derfor skal sendes sikkert/krypteret, så du ikke overtræder Persondataforordningen.

Selvom du anvender den autoriserede skabelon, er der mange vigtige ting, der skal tages stilling til.  I § 11 kan der indføjes forskellige ændringer og særforhold vedrørende lejeaftalen. Det er derfor rigtig godt givet ud at søge juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakten.

2. Afhold indflytningssyn og fraflytningssyn

Hvis du udlejer mere end ét beboelseslejemål, er du forpligtet til at afholde et indflytningssyn og et fraflytningssyn i forbindelse med lejemålets begyndelse og ophør.

Indflytningssyn skal afholdes, inden lejer får udleveret nøglerne, og lejer skal indkaldes skriftligt til synet, gerne på e-mail. Men du skal kunne dokumentere, at lejer er indkaldt.

Lejer skal også indkaldes skriftligt til fraflytningssynet, og det skal afholdes senest 2 uger efter, at du er blevet bekendt med, at lejers fraflytning har fundet sted. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 1 uges varsel.

Der skal i begge tilfælde laves en rapport. Både indflytnings- og fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer ved synet, enten som et fysisk dokument eller i et digitalt dokument, der sendes til lejer på e-mail under synet. Vil lejer ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, eller er lejer ikke tilstede ved synet, skal du sende rapporten til lejer, enten digitalt eller med afleveringsattest senest 2 uger efter synet. Hvis du ikke overholder reglerne om afholdelse af ind- og fraflytningssyn, kan du som udgangspunkt ikke kræve lejemålet istandsat ved fraflytning.

Hvis du kun ejer én lejlighed, som du lejer ud på indflytningstidspunktet, har du ikke pligt til at afholde indflytningssyn. Det samme gælder fraflytningssyn, hvis du kun ejer én lejlighed på tidspunktet for lejerens fraflytning. Alligevel anbefaler vi, at du afholder både et ind- og fraflytningssyn, så du kan dokumentere lejemålets stand, hvis der opstår uenighed.

Læs også: Flyttesynets mange fælder – 7 gode råd til, hvordan du som udlejer undgår dem.

3. Regler om opkrævning for vandforbrug

Du må ikke opkræve a conto vand hos din lejer, uden at der (1) er opsat separate vandmålere i lejemålet og (2) forbruget afregnes ved udarbejdelse af årlige vandregnskaber baseret på lejers forbrug målt via disse vandmålere.

Hvis du opkræver a conto vand, uden at der er separate vandmålere i lejemålet, er opkrævningen ulovlig, og lejer kan kræve det for meget betalte beløb tilbage.

Det er muligt at opsætte vandmålere i lejemålet og varsle lejer forbedringsforhøjelse til dækning af udgiften til opsætning af vandmåleren.

4. Sæt den korrekte husleje

Der gælder forskellige regler for lejefastsættelse ved lejeaftalens begyndelse og ved en senere regulering af lejen.

Hvilke regler, der gælder for udlejning af netop dit lejemål, afhænger blandt andet af, hvor gammel ejendommen er, hvori lejemålet er beliggende og hvordan lejemålets status har været igennem tiden. Det er vigtigt at undersøge dette, inden du lejer ud, så du sikrer dig, at du får anført det korrekte i lejekontrakten. Så ved du nemlig, hvilke regler, der gælder både ved lejeaftalens begyndelse og ved senere regulering af lejen.

Vælger du at få hjælp af en lejeretsadvokat til udarbejdelse af lejekontrakten, vil de korrekte regler for beregning af husleje typisk blive afklaret i den forbindelse.

5. Regler om tidsbegrænset udleje og mulighed for opsigelse

Som udlejer har du begrænsede muligheder for at opsige en lejer, ligesom der er begrænsede muligheder for at tidsbegrænse en lejeaftale.

Det er vigtigt, at du anfører en korrekt, gyldig begrundelse og opsigelsesregel i lejekontrakten, så tidsbegrænsningen er gyldig og så du kan opsige lejeren. Der gælder forskellige regler for opsigelse, alt afhængig af, hvilken bolig du lejer ud.

Vi har skrevet en artikel, hvor du kan blive klogere på mulighederne for tidsbegrænset udleje og hvordan du sikrer dine muligheder for at opsige en lejer. Læs den her. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller har du brug for hjælp til udlejning, kan du kontakte en af vores specialister.

Print Friendly, PDF & Email